Risto Volasen kotisivu

Nykyhistoriaa

J.K. Paasikiven juhlavuoden sivustolla on ”Kauko Rumpusen aineisto, J.K. Paasikiven talvisodan päiväkirja”. Se alkaa 30. Marraskuuta 1939 ja päättyy 5. maaliskuuta 1940 presidentti Kyösti Kallion, hallituksen ja ylipäällikkö Mannerheimin läheisen kenraali Waldenin kokoukseen, jossa päätettiin rauhanneuvottelusta Neuvostoliiton kanssa.

 

Sen jälkeen päivittäiset merkinnät jatkuvat vasta 18. maaliskuuta. Sen jälkeen Moskovan neuvotteluista ajalta 8. maaliskuuta – 13. maaliskuuta Kauko Rumpunen on koonnut Paasikiven ja neuvottelussa mukana olleen Johan Nykoppin aineistoista esityksen, joka seuraavassa on lyhentämättömänä ja toimitettuna helpommin luettavaan muotoon. (Merkinnät "...." viittaavat alkuperäisen tekstin merkintöihin "kyyrillisistä kirjaimista" tai vaikeasti luettavista kohdista.)

 

8/3 ’40 Kokous Kremlissä. Venäläisiä: Molotov, Zdanov, Vasiljevski. Meidän puolelta: Ryti, JKP, Walden, Voionmaa.

 

Molotov kysyi, hyväksymmekö ne ehdot, jotka Ruotsin lähetystön kautta on meille annettu.

 

Ryti: Sanoi meidän tuntevan ehdot. Sitten Ryti esitti lausunnon, jonka olimme valmistaneet.

 

Molotov: Neuvostoliitto ei halunnut alkaa sotaa ja neuvotteli viikkoja suomalaisien kanssa. Toivoo, että Suomi ymmärtää, että venäläisien ehdot ovat tarpeen Neuvostoliiton ja Leningradin puolustamiseksi. Olimme hyvin kärsivällisiä viime syksynä teidän kannsanne ja koetimme päästä sopimukseen, sanoi Molotov. Mutta ei tullut mitään tulosta neuvotteluista. Tämä… suurempi kuin oli luultu. Suomi ryhtyi sotilaallisiin valmistuksiin ja on aikonut antaa alueensa hyökkäykselle Neuvostoliittoa vastaa. Myös muiden maiden hallitukset ovat sekaantuneet tähän asiaan.

 

Nyt on Leningradin turvallisuuskysymys tullut vielä tärkeämmäksi. Nyt ei Karjalan kannaksella enää riitä entiset ehdotukset. Mutta myös Murmannin rautatie ja Murmanskin turvallisuus on kysymyksessä. Neuvostoliiton vaatimus on nyt, että Suomi joko kokonaan hyväksyy vaatimukset tai sota jatkuu. Molotov luetteli sitten ehdot ja antoi kartan…. Suomi on tahtonut antaa alueensa muiden valtojen> platsdarm’ksi… Suomessa on myös ollut suunnitelma… Leningrad. Neuvostoliiton asettamat ehdot ovat minimum. Taloudellisista kysymyksistä voidaan puhua erikseen.

 

10/3 ’40 Kokous Kremlissä kl. 2 i.p. Samat kuin edellä.

 

Ryti esitti ensin promemorian jonka minä luin venäjän kielellä.

 

Ryti jatkoi sitten: me tahdomme rauhaa ja me tahdomme pysyä ulko puolella eurooppalaista sotaa. Tahdomme sodan Suomen ja Neuvostoliiton välillä loppumaan, juuri jotta voisimme pysyä ulko puolella Euroopan sotaa. Sentähden me olemme vaikka tänään valmiit alle kirjoittamaan rauhan sopimuksen niillä perusteilla, jotka meille on ilmoitettu.

- Hanko: me emme ole saaneet tietoa siitä että neuvosto liitto vaatii sekä Hankoa että sen saaria. Olemme valmiit luovuttamaan Hangon siinä laajuudessa kuin neuvosto liitto syksyllä vaati.

- Kannas: olemme valmiit luovuttamaan kannaksen inklusive Wiipurin. Wiipuriin nähden on huomattava että itse kaupungilla ei ole sotilaallista merkitystä, mutta Suomelle viipurilla on suunnaton historiallinen, kulturellinen, ja taloudellinen merkitys. Saimaan kanava laskee Wiipurin luona. On sanottu että punaiselle armeijalle Wiipuri on ambitio asia. Mutta punainen armeija ei tarvitse tällaisia ambitio asioita, sillä koko Suomen sota on osottanut että punainen armeija on taistellut urhoollisemmin kuin mikään armeija. Sen varustukset ovat olleet suuremmat. Kun Wiipurilla ei ole Venäjälle mitään merkitystä mutta sillä on meille tavaton tavaton merkitys, niin me haluamme ja esitämme että Wiipuri jäisi meille.

- Laatokan pohjois puoli: olemme valmiit myös sen luovuttamaan mutta esitämme että raja kulkisi eräissä kohdissa toisin kuin meille annetussa kartassa. Siis: olemme valmiit hyväksymään kaikki vaatimukset jotka meille on ilmoitettu. Olemme toimittaneet hallituksemme tietoon uudet vaatimukset, mutta vielä emme ole saaneet vastausta.

 

Molotov: Meidän pro memoriamme, jonka minä luin venäjän kielellä, ei vastaa todellisuutta. 1) Hanko: Neuvosto liitto ei hyväksy enää 1939 syksyn ehdotusta, kuten on ilmoitettu jo eilisessä kokouksessa. Nyt vaatimukset ovat suuremmat. Assarsonille ja Kollontaille on ilmoitettu että nyt ei enää hyväksytä 1939 ehtoja. 2) Ei hyväksy myös 2 argumenttia meidän pro memoriassa. Pietari Suuren raja koskee rajan koko suuntaa eikä ainoastaan sen itäistä osaa. 3) meidän ehdottamamme raj Kuolajärvellä ei vastaa tarkoitusta. Ainoastaan Petsamon voi antaa takaisin. Muurmanin rautatien suojeleminen vaatii rajan siirtämistä Kuolajärvellä.

 

Molotov: Ellemme voi hyväksyä ehtoja niin neuvottelut ei voi jatkua. Ehdot on hyväksyttävä vdannom momentov…. Molotov sanoi myös että Neuvostoliitto ei pelkää sitä että Suomi liittyy mailman sotaan. Viittaus tähän ainoastaan vahvistaa aikaisemmat Neuvosto liiton puolelta esitetyt väitteet. Molotov viittasi myös sopimukseen minkä oli tehnyt ‘kansanhallituksen’ kanssa. Jos neuvottelut pitkittyy muutaman päivän, niin asia joutuu toiselle kannalle.

 

JKP…. Ryti valitti että neuvosto liiton ehtojen tiedottamisessa ollut niinpaljon välikäsiä. Vasta eilen Assarson antoi tiedon kirjallisista ehdoista, mutta siinä ei mainittu mitään Pietari Suuren rajasta.

 

Molotov piti kiinni ehdoista. Nämät ovat heidän kaikki vaatimuksensa. Puhui myös transito asiasta Neovosto liitosta Ruotsiin. Petsamon sotilaalliset rajoitukset jää voimaan. Sitten puhuttiin paljon uudesta rautatiestä Kemijärveltä Venäjän rajalle ja Molotov sanoi että Venäjä auttaa meitä miten tahansa jotta saamme rautatien ajoissa valmiiksi.

 

Molotov lisäsi että neuvosto liitolla ei ole mitään vaatimuksia poliittisessa suhteessa. Ainoastaan Leningradin ja Muurmannin rautatien ja Murmanskin puolustus on heille tärkeä. Ja siihen heillä on intressi. Me rakennamme rautatien Kemijärveltä Venäjän rajalle ja Neuvosto liitto rakentaa omalla alueellaan. Mitään kompensatiota ei Neuvostoliitto maksa yksityisille henkilöille, kuten syksyllä oli puhe. Se on Suomen valtion asia järjestää. Tämä koskee myös yksityisiä teollisuus laitoksia. Sillä, sanoi Molotov, nyt on ollut sota ja sodan laki on se mikä nyt määrää.

 

Minä huomautin että Pietari Suuri maksoi suuren raha summan ruotsille 1721 rauhan mukaan.

 

Molotov vastasi siihen ‘kirjoittakaa kirje Pietari Suurelle. Jos hän käskee, niin maksamme.’

 

11/3 40 Kokous Kremlissä kl. 18….

Ryti ilmoitti että olemme saaneet hallitukseltamme nyt vastauksen. Hanko: hyväksymme. Erityinen vuokrasopimus. Vuokran pitäisi vastata käypiä hintoja. 30 vuodeksi. Molotov sanoi että vuokra ehtojen tulee olla*priemlemy* …. Sitten Molotov tahtoi selittää että ei voinut olla mitään epäselvyyttä siitä että olisi kysymys sekä Hangosta että saarista, koska oli ilmoittanut siitä sekä Assarsonille että Kollontaille.

 

Ryti: Pietari Suuren raja. Olemme valmiit suurin piirtein hyväksymään ehdon. Toivomme että se ei tule kulkemaan niin että tarpeettomasti aiheutuisi meille taloudellisia vaikeuksia erottamalla alueita jotka elimellisesti kuuluvat yhteen. tämän johdosta haluamme esittää eräitä muutoksia. olemme ottaneet huomioon sotilaalliset näkökohdat. Teidän pitäisi ottaa huomioon meille tärkeät taloudelliset näkökohdat. Enson alue. Edelleen Jääski teollisuuksineen. Edelleen eräät Wuoksen laakson teollisuudelle tärkeät raaka‑aineet. Ryti esitti näissä suhteissa eräitä muutoksia.

 

Molotov: emme laajenna vaatimuksiamme mutta emme myös vähennä niitä. Zdanov: aivan mahdoton. Molotov: emme voi vetää rajaa lähemmäksi rautatietä ‘(Wiipuri‑ Elisenvaara)'.

 

Ryti: Eikö rajaa voi jollakin kohden muuttaa? Pietari Suuren raja ei kulkenut suorana viivana.

 

Molotov: Pietari Suuren linja poikkesi milloin sinne milloin tänne. Olemme suurin piirtein koettaneet seurata sitä niin paljonkuin mahdollista.

 

Ryti: suostuisimme antamaan teille jollain kohtaa enemmänkuin ehdotuksenne edellyttää, voisitteko silloin luopua tästä meille tärkeästä alueesta?

 

Molotov: mitä haluaisitte vaihtaa?

 

Ryti näyttää kartalta Enson ja Jääsken ja Värtsilän.

 

Molotov: Epäilen, ettemme voi siihen suostua, mutta harkitsemme asiaa. Minkä takia nämät alueet ovat teille tärkeitä?

 

Ryti: ne ovat tärkeitä teollisuus alueita. Jääski on myös tiheä asutus keskus. Walden ehdotus tulisi jakamaan Saimaan kanavan kahtia. Molotov: sille ei voi mitään. Walden: ainoastaan Jääski. Pelkäättekö että linnoitamme sen? Molotov: rakentakaa niinpaljon linnoituksia kuin haluatte. Siinä suhteessa emme pyydä mitään. Mutta 10‑12 kilometriä rautatieltä on liian lyhyt etäisyys. Mitä muuta haluatte?

 

Ryti: Haluaisimme Saimaan kanavan korridorina sekä lastaus‑ ja varasto paikkoja Uuraassa. Molotov: jotta saisitte riidan aiheita. Teillä on Kotkan satama. Ryti: Itä‑Suomen puutavara ym kuletukset tulee suureksi osaksi vesi teitse ja Saimaan kanava kuuluu tähän kuletus systeemiin.

 

Molotov: Ellei olisi ollut sotaa, ei meillä olisi ollut tällaisia ikäviä kysymyksiä. Koke mukset korridoreista ovat varsin huonot. Korridorit muodostuvat alituisiksi riita kysymyksiksi. Ryti: tahtoisimme kanavan lisäksi molemmille puolin kapean ranta‑alueen kanavan vartiointia varten. Olemme valmiit rakennuttamaan tarpeelliset sillat kanavan yli.

 

Moltov: Näiden pienten aludellisien kysymyksien täytyy alistua turvallisuus kysymyksien rinnalla, jotka ovat pää kysymykset.

 

Ryti: meile nämät kysymykset ei ole pieniä.

 

Molotov: suhteellisesti pieniä. jos haluatte  löydätte uusia teitä. Kuletukset voivat tapahtua Kotkan kautta.

 

Paasikivi: miten se käytännössä kävisi päinsä.

 

Molotov: en tunne tätä asiaa tarkemmin, mutta olen vakuuttunut siitä, että voitte löytää ratkaisun tähän kysymykseen.

 

Ryti: Woisimmeko vuokrata lastaus‑ ja varasto paikan Uuraassa?

 

Molotov: Mahdotonta. siitä syntyisi vain uusia riitoja. Harkitsemme muita ehdotuksianne. Tuntuu kuitenkin mahdottomalta suostua rajan vetämiseen ehdottamallanne tavalla. Enson ja Jääsken kohdalla. Jos hyväksyisimme ehdotuksenne se merkitsisi että raja kulkisi vain 8 km päässä rautatiestä. Sotilas viranomaiset pitävät 25 km minimietäi syytenä. Mutta olemme suostuneet siihen, että raja kulkisi ainoastaan 16 km päästä rajalta. Värtsilää koskevan ehdotuksenne otamme harkittavaksi. Onko teillä muita kysymyksiä.

 

Ryti näyttää kartalta uuden ehdotuksen Sallan kohdalla. Teidän ehdotustanne tällä kohdalla eiole meille ilmoitettu. Ette ole edes sitä miehittäneet.

 

Molotov: osittain Märkäjärvelle saakka se on miehitetty. Me vedämme sitä paitsi pois joukkomme Petsamosta. Pietari Suuren raja kulki muuten niin.

 

Voionmaa: se eiollut Pietari Suuren raja vaan Stolbovan raja.

 

Paasikivi: muutamia satoja vuosia sitten Suomi oli vielä pienempi. Eikä sillä voi perustella uusia alue luovutuksia. Myös Venäjä oli joitakin vuosi satoja sitten pienempi kuin nyt.

 

Molotov: nyt on vain kysymys Muurmanin rautatien turvallisuudesta. Olemme nähneet kuinka joukkonne ovat yrittäneet häiritä liikennettä sanotulla rautatiellä. Mikään suurvalta meidän asemassamme ei esittäisi niin kohtuullisia vaatimuksia kuin me. Ei Englanti, ei Ranska ei Saksa eivätkä Yhdysvallat suostuisi neuvottelemaan Suomen kokoisen maan kanssa.

 

Meitä kiinnostaa ainoastaan rautatien turvallisuus. Meillä on vain yksi jäätön satama, Muurmanni ja teillä on toinen Petsamo. Meidän täytyy huolehtia siitä että pääsy valta merelle ‘okeany’…. on turvattu. Mikään muu suur valta ei suostuisi vetämään pois joukkojaan miehittämästään jäävapaasta satamasta. On mahdoton suostua ehdotukseenne.

 

Ryti: panemme arvon sille että poistatte joukkonne Petsamosta. meidän alueemme on muutenkin pieni. Jos välttämättä tarvitsemme näyttämäni alueet, ettekö voisi luopua vaatimasta niitä, jos antaisimme korvausen muualla? (näyttää kartalta)…. Ryti esitti että jos Venäjä välttämättä tarvitsee tämän alueen niin eikö Venäjä antaisi korvausta alempana Itä‑Karjalassa.

 

Siihen Molotov vastasi, että korvaus olisi tullut kysymykseen ennen sotaa, mutta ei enää….

 

Ryti: nämät vaatimukset ei kuuluneet alunperäisiin vaatimuksiin.

 

Molotov: Emme erikseen maininneet tätä vaatimusta, mutta sanoimme, että voimme palauttaa Suomelle muutamia…. joukkojemme miehittämiä alueita. Emme tarkemmin määritelleet mitkä nuo alueet olisivat. Emme sanoneet kaikki miehitetyt alueet.

 

Ryti: käsitän, mutta nämähän alueet ovat meidän hallussamme.

 

Molotov: Haluatteko, että me ensiksi otamme k.o. alueet ja sitten vasta neuvotellaan asiasta.

 

Paasikivi: Vaaditte myös muita alueita, joita ette ole vallanneet, esimerkiksi Sortavalaa. Pyytämämme alueet ei merkitse teille mitään, mutta meille ne ovat tärkeitä ja suostumisenne vastaehdotukseemme tekisi Suomessa hyvän vaikutuksen. Ymmärrämme Muurmannin rautatien turvallisuus näkökohdat, mutta teidän pitäisi myös ymmärtää, että pietenkin maiden täytyy saada elää. Euroopan pienten maiden yhteen laskettu väki luku nousee 140 miljoonaan. Ymmärrämme suur vallan intressit, mutta täytyy pientenkin maiden saada elää. Me haluamme vain elää rauhassa ja ratkaista omat kysymyksemme.

 

Molotov: Eilen sanoitte että voisitte yhtyä suur sotaan.

 

Paasikivi: jokainen hakee apua sieltä, mistä sitä on saatavissa.

 

Molotov: Muurmannin rautatien turvallisuus tekee meille mahdottomaksi vähentää vaatimuksiamme.

 

Ryti: käsitämme turvallisuus näkökohdat, mutta 120 km etäisyys radalta, mikä vastaisi meidän ehdotustamme, olisi täysin riittävä. Meidän on vaikea palata täältä, ellette missään kohdassa anna perään.

 

Molotov: Mikä muu suurvalta tahansa vaatisi meidän asemassamme koko Suomea ja sitä paitsi pakkoveroa…. Jos jatkamme…. sotaa, ei ole epäilystä siitä, ettemme voittaisi.

 

Ryti: ymmärrämme, että neuvosto liiton tarpeet on otettava huomioon, mutta jos ne voidaan tyydyttää ilman vahinkoa Suomelle, voidaan myös odottaa sellaista myöntyväisyyttä Neuvosto liiton puolelta. Neuvosto liittohan on aina julistanut pitävänsä kansojen itsemääräys oikeutta pää periaatteenaan.

 

Molotov: olemme esittäneet minimivaatimuksemme. Pienemmät kysymykset tulemme käsittelemään suurten turvallisuus kysymyksien välissä.

 

Ryti: tahtoisimme mahdollisimman nopeasti päästä selvyyteen asiassa. jos sopimus syntyy, on vielä ratkaistava suuri määrä detaljikysymyksiä, jotka vaativat 1‑2 päivän ajan. Kun olemme nyt päässeet yhteis ymmärrykseen tärkeimmässä kysymyksessä, ei ole enää syytä jatkaa sotaa.

 

Molotov: Ensiksi sopimus on saatava valmiiksi ja vasta sitten voidaan vihollisuudet lopettaa. Muuten neuvottelut voivat helposti joutua umpi kujaan.

 

Paasikivi: luulen teknillisen työn vievän 2‑3 päivää. Sopimus on laadittava kolmella eri kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi. Kaikki artiklat on edelleen tarkistettava, joten edessämme on epäilemättä suuri työ.

 

Molotov: On parempi ensin tehdä sopimus valmiiksi ja sitten lopettaa vihollisuudet.

 

Paasikivi: Vuonna 1920 rauhan neuvotteluissa teknillisten detaljien ratkaiseminen vei pitkän ajan. Voimmeko huomenna ennen puolta päivää saada ehdotuksenne?

 

Walden: ehdotan että sopimus tekstin laatimista varten asetetaan komitea, johon Suomen puolesta kuuluisi ministeri Paasikivi.

 

Ryti: komiteaan voisi kuulua 2 jäsentä yksi kummaltakin puolelta. Toivon että komitea nopeasti voisi suorittaa työnsä, sillä en voi kauaksi jäädä tänne ja haluaisin alle kirjoittaa sopimuksen.

 

Molotov: Suostume ehdottamanne komitean asettamiseen.

 

Paasikivi: minusta on käytännöllisempi että laatisitte ehdotuksenne, joka toimitetaan meille mahdollisimman pian jotta voisimme tutkia sitä ennen seuraavaa kokousta.

 

Molotov: Toimitamme teille ehdotuksemme mahdollisimman pian.

 

Ryti: toivon että jo tänään antaisitte vastauksen esittämiimme kolmeen vasta ehdotukseen (Enso, Wärtsilä, raja Sallassa).

 

Molotov: Kun nyt olemme päässeet yhteisymmärrykseen, haluan ilmoittaa Neuvosto hallituksen kiitollisuuden Ruotsin hallitukselle sen myötä vaikutuksesta rauhan palauttamiseen molempien maiden välille. Neuvosto hallitus panee hyvin suuren arvon ulkoministeri Güntherin, ministeri Assarsonin ja madame Kollontain toiminnalle tässä asiassa. Neuvosto hallituksen käsityksen mukaan rauha voidaan pian palauttaa.

 

Ryti: Ruotsin välitys toiminnan yhteydessä on tosin sattunut eräitä valitettavia väärin käsityksiä, joihin emme kuitenkaan halua kiinnittää liian suurta huomiota. Koska sopimus nyt on melkein valmis, olemme mekin valmiit lausumaan tunnustuksen Ruotsin hallitukselle sen välityksestä.

 

Kokous päättyi kl. 19.45.

 

12/3 40 Kremlissä kokous kl. 17….

Saimme venäläisten ehdotuksen sopimukseksi vasta tuntia aikaisemmin kokousta….

12/3 ’40 kl. 22 illalla. Loppukokous….

Molotov lausui m.m. että Antikainen ja hänen ystävänsä olisi vaihdettava ulkomaalaisiin sotavankeihin. Sitten Molotov lausui myös että rauhan sopimus ei ole huono. Jos Suomi ei mene kombinatioihin Venäjää vastaan, niin meidän suhteemme voi parantua. Neuvostoliitto ei pelkää Suomea, mutta suuret vallat käyttävät suomea *platsdarmna* Neuvostoliittoa vastaan.

 

Leningradin ja Muurmanin rautatien ja Muurmanskin turvallisuus on nyt kovin tärkeä kun on suuri eurooppalainen sota ja se tekee asian tärkeäksi. Ei voi tietää miten tämä suursota loppuu. Jos olisi viime syksynä tehty sopimus, niin olisi asia tullut hyvä, mutta nyt on ollut sota ja kaikki on muuttunut. Kemijärven rautatietä varten Molotov lupasi kaiken avun mitä tarvitsemme. Tämä rautatie on tarpeen kun Venäjä tahtoo vilkastuttaa kauppaa Skandinavian kanssa.

 

 

Rauhansopimus allekirjoitettiin samana yönä 13.3. Kremlissä n. 2.00

 

14.3. 1940 Karjalan kannaksen Taipaleen lohkosta vastanneen 10. armeijakunnan esikunnassa lotta Helga ja alikersantti Erkki totesivat lähtevänsä eri teille, mutta antoivat toisilleen osoitteet ja sopivat kirjoittelevansa. He kihlautuivat toukokuussa, rakensivat omakotitalon Jyväskylän Kypärämäken ja avioituivat 22.6.1941 samana päivänä kun Erkki lähti kohti Karhumäkeä.

 

14. maalis, 2021