Risto Volasen kotisivu

.

Jyväskylän Kypärämäestä maailmalle

Jyväskylä 1944

Koulut

1951 Jyväskylä, Kypärämäen kansaloulu ja Keskuskansakoulu

1963 Jyväskylän lyseo, ylioppilas

1963 - 1964 Savon Prikaati, (vänrikki)

1971 Helsingin yliopisto, valtiotieteen kandidaatti

1975 – 1976 Boston University, (ASLA-Fulbright stipendi)

1977 Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden tohtori

1978 Helsingin kauppakorkeakoulu, julkisyhteisöjen hallinnon dosentti

1979 – 1980 École Nationale d'Administration, (Ranskan  hallintokorkeakoulu), Pariisi

1982 Tampereen yliopisto, julkishallinnon dosentti

Tehtäviä

1965 - 1967 Teiniliitton hallitus, puheenjohtaja 1966

1970 – 1974 Nuoren Keskustan Liitto, puheenjohtaja

1972 – 1973 Osuuskunta Metsäliitto, projektisihteeri

1973 - 1975 Jyväskylän työvoimapiiri, toimistopäällikkö

1977 – 1981 Valtiovarainministeriön tulo- ja menoarvio-osasto,                vanhempi budjettisihteeri; (1978 ministeri Esko Rekolan poliittinen sihteeri)

1981 – 1985 Valtion koulutuskeskus, tutkimusjohtaja

1985 – 1991 Yleisradio, apulaisjohtaja, suunnittelu- ja koulutustoiminta

1991 – 1997 Pellervo-seura: Pellervo Instituutin toimitusjohtaja; osuustoimintajohtaja

1997 – 2003 COPA:n ja COGECA:n  (Euroopan tuottajien ja osuuskuntien järjestöt) pääsihteeri, Bryssel

2003 - 2010 Valtioneuvoston kanslia, pääministerin valtiosihteeri (pääministerit Anneli Jäätteenmäki ja Matti Vanhanen)

Jyväskylän Kypärämäessä 1949

Keskustanuoria 1973

Presidentin esittelyyn 2009

Julkaisuja

Suomen synty ja kuohuva Eurooppa. Otava, 2017

1918 - Kuinka vallankumous levisi Suomeen. Otava, 2018 (Lasse Lehtisen kanssa)

Nuori Suomi sodan ja rauhan Euroopassa 1918-1922. Otava 2019

On conditions of decision making. A study of the conceptual foundations of administration. Väitöskirja. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1977 Verkossa: TÄSSÄ

Ihmisyyden paluu. Kohti modernin reformaatiota. Esipuhe ja toimitustyö: Seppo Niemelä. Helsinki: Maahenki, 2008 Verkossa: TÄSSÄ

Tsunami 2004: "Khao Lakissa kaikki hyvin?" Teoksessa: Timo Hellenberg, Heikki Talvitie, Pekka Visuri, Risto Volanen Myrskyn silmässä, Suomi ja uudet kriisit: WSOYpro 2011. Verkossa: Tsunamin pelastushanke OSA I ja Kiriisihallinnon kriisi OSA II

Verkkojulkaisuja: Academia.edu

Suomen synnyn ja nousun filosofiasta

Ihmisyyden kehitys ja taantuminen poliittisessa teoriassa

Modernin psyyken nousu ja hajoaminen.

Eurooppa ennen Suomen syntyä. Rooman perilliset: Euroopan, Venäjän, Yhdysvaltojen ja Islamin universalismien historiaa uuden ajan konfliktien taustana.

Selviääkö Eurooppa? Kohti Euroopan kolmatta tietä.

Joseph Ratzingerin paluu hellenismiin.

Miten TV vaikuttaa elämäntapaan?

G.H. von Wright matkaoppaana.

Keskustanuorten kylmä sota, elämänkerrallinen tapaustutkielma.

LIITE artikkeliin: Keskustanuorten kylmä sota. Alkiosta Wittgensteiniin, Suomen uusalkiolaisen poliittisen teorian lähtökohtia.

THE RISE AND RISK OF FALL OF MODERN MIND

HUMANISM AND ANTHROPOMORPHISM, Sir Anthony Kenny’s G. H. von Wright Memorial Lecture, a critical comment.

The Finnish Case of Building Democracy through Crises while Taming Radicalization

Russian Kissinger’s Cold War and after - or Andreï Gratchev’s pre-next war

Le golfe de Finlande et la Russie

G.H. von Wright som vägvisare för en samtida

Kissinger ja Wienin kongressi, taustaa Wienin kongressin tulosten analyysille "Suomen synty ja kuohuva Eurooppa" teoksessa Henry Kissingerin historiallisen realismin pohjalta.

Johdatus Snellmanin valtio-oppiin. (1982)

J.V. Snellmanin valtio-opin idealismi ja realismi. (1983)

Lausunto EDUSKUNNAN ulkoasiainvaliokunnalle hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta.

Suomen geopoliittinen asema 2016, vakaa rauha vai kriisikehitys Itämerellä?

Pääministeri ulko- ja turvallisuuspoliittisena päättäjänä. Tapaustutkimus: pääministeri Matti Vanhasen aika 2003-2010

Pöytäkirja: Mannerin SDP:n vallankumouspäätös

Northern Europe, an introduction to its geopolitics - or avoiding a mutual damage.

Henry Kissinger’s World Order, from Ukraine towards Westphalia II.

How to Save the European Union? - Its Rise and the Risk of Fall.

“COMMUNICATION, EDUCATION AND EUROPE”, a history and forecast in 1990.

TSUNAMI 2004: Kriisijohtaminen Suomessa I, tapaustutkimus.

Kriisien johtaminen

Kriisijohtaminen Suomessa II, Suomen turvallisuushallinnon ajautuminen kriisiin 2000-2013.

LIITE: Tapaustutkimus, Tsunami 2004: VALMIUSPÄÄLLIKKÖKOKOUSTEN MUISTIO

Ludvig Filipin elämän pakomatka Euroopan ja Suomen historiassa.

Louis-Philippe, ou les retombées d'un exil en Laponie

AGRICULTURE, FOOD SAFETY AND EUROPE, a history and forecast at Wilton Park in 2001.

KIRJAT.

Risto Volanen: Ihmisyyden paluu, kohti modernin reformaatiota. Esipuhe ja toimitustyö Seppo Niemelä. Maahenki.

What DECISION means, digital edition 2014: "ON CONDITIONS OF DECISION MAKING, a study of the conceptual foundation of administration."