Risto Volasen kotisivu

Keskustanuortet etulinjassa

Nuorison kamppailu kylmässä sodassa: Demokraattinen Keskusta vastaan stalinistien yleisdemokraatit

Tälle sivulle on koottu Keskustan nuorisojärjestöjen dokumentteja ja tapahtumia Suomen historian yhdestä murrosvaiheesta 1960 -luvun lopulla ja 1970 -luvulla.

Sivu kertoo, miltä pohjalta ja missä oloissa keskustalainen opiskelija- ja nuorisoliike kamppaili Vihreänä aaltona demokratian puolesta stalinisteja ja heitä myötäilleitä "yleisdemokraatteja" vastaan. Se johti keskustan uuteen nousuun, mutta myös marxilaisten valtaamiin mediaan ja kulttuuriin sekä poliittisilta taustoiltaan pääosin liberaalien ja marxilaisten "vihreän" kaappaamiseen ja toimintaan suomalaisia maakuntia vastaan.

 

Kuten tavallista, nytkin näiden vaiheiden kuten monien muidenkin suomalaista historiaa esitellään post-marxilaiselta pohjalta. Toivon tämän sivun antavan virikkeitä tuon vaiheen laajempaan dokumentointiin ja tutkimiseen.

Nuoren Keskustan Liitto etulinjassa 1970-1974

http://www.ristovolanen.fi/118302942

Presidentti Kekkosen traaginen erehdys

Blogi - www.ristovolanen.fi

Ideologiafoorumi, Jyväskylän yliopiston juhlasalissa toukokuussa 1968.

K E S K U S T A N K E H I T Y S

http://www.ristovolanen.fi/118302928

Katsaus 2/1968 

NEW LEFT IS OLD WING (UUSI VASEMMISTO ON VANHAA SIIPEÄ) 

http://www.ristovolanen.fi/118302936/1710973/posting/new-left-is-old-wing

Talvi 1969: Uusalkiolaista lähikamppailua vasemmiston kanssa: "Vasemmiston skitsofrenia ja keskustan nousu."

http://www.ristovolanen.fi/118302936/1718659/posting/talvi-1969-uusalkiolaista-lähikamppailua-vasemmiston-kanssa

Teoriasta käytäntöön, puhe NKL:n suvijuhlassa Pelkosenniemellä 1968: Takametsien ja rintamaiden nuorten liitto iloinen asia.

http://www.ristovolanen.fi/118302936/1724022/posting/teoriasta-käytäntöön-suvijuhlapuhe-pelkosenniemellä-1968

NKL:n liittokokoukseen Naantaliin 1970. Mikä on nuorison tilanne?

http://www.ristovolanen.fi/118302936/1738972/posting/nkl-n-naantalin-liittokokoukseen-1970