Nykyhistoriaa

Juuri näihin aikoihin 50 vuotta alkoi suuri aatteellinen kamppailu alkiolais-kekkoslaisen keskustan ja erilaisten vasemmistolaisten suuntausten välillä. Toukokuussa 1968 pidin Jyväskylän ideologiafoorumissa esityksen aiheena ”Keskustan kehitys”.

Alkaneeessa keskustelussa yksi ensimmäisiä alkiolaisen haastajan puheenvuoroja oli seuraava toukokuussa 1968 Katsauksessa esitetty analyysi silloisesta aatteellisesta tilanteesta, otsikolla "New left is old wing" - otsikon taustana se, että opiskelijavasemmistossa puhuttiin juuri tuolloin "uusvasemmistolaisuudesta". Tuossa vaiheessa opiskelijavasemmiston valtavirtana oli vielä mm. Pekka Kuusen, Jussi Linnamon tai Mauno Koiviston "positivistis-teknokraattinen" yhteiskuntaihanne ja varsinainen marxilainen tai Rauno Setälän sanoin uusstalinistinen nousu oli vasta alkamassa. Ajan kuvaan kuului myös se, ettei tuolloisesta oikeistosta kuultu aatteellisia puheenvuoroja.

Puheenvuoron argumentoinnin ajankohtaisena taustana oli von Wrightin, Peter Winchin ja William Drayn analyyttisen hermeneutiikan lisäksi juuri ilmestynyt Jürgen Habermasin ”Technik und Wissenschaft als Ideologie” (Tekniikka ja tiede ideologiana).

(Kuvassa Jürgen Habermas 1960 -luvun lopulla. Samaa kuvaa käytettiin Keskustan vaalirenkaan mainoksessa syksyn 1969 HYY:n vaaleissa)

18. touko, 2018