Dramaattiset vuodet

Santeri Alkion päiväkirja kertoo aidosti tunnelmat Suomen johdossa 100 vuotta sitten. Maailmansota päättyi Saksan antautumiseeen. Suomen eduskunta sai samana päivänä 10. lokakuuta valitun Suomen kuninkaan vastauskirjeen. Suomen monarkistit olivat umpikujassa. Tasavaltalaiset vaativat uutta hallitusmuotoa ja eduskuntavaaleja. Bolsevikkien hyökkäystä pelättiin. Mannerheimia suunniteltiin valtionhoitajaksi. 

 

 

 

Maanant. 11. Marrask.

Tänään esitettiin Fredrich Kaarlen vastauskirjelmä eduskunnalle. Paljon koreita sanoja. Lopussa lykkäys epämääräiseen aikaan.

 

(Maalaisliiton) Ryhmässä Mannerheimin kansallislahjaa koskeva asia oli uudestaan hallituksen taholta tullut esiin. Ryhmä ei sitä kannattanut…


(Raja-alueen komendantti) Rantakarilta oli tullut hallitukselle hälyttävä sähkösanoma, kuinka venäläiset kokoovat joukkojaan rajalle, siellä evakuoitu eräitä alueita, y.m. Ryhmässä suhtauduttiin epäilyksellä sähkösanomaan. Luopajärvi kyllä luuli, että bolshevikit varautuvat Suomeen hyökkäystä varten. Varullaan siis oltava rajan suhteen.

 

Kokko: Rantakari hermostunut mies joka ei nauti luottamusta Kannaksen väessä.

 

Niukkanen: Monarkistit ovat rajalla ajaneet tarkoituksiaan bolshevikki-vaaralla. Tähän asti ei ole ollut odotettavissa vaaraa, mutta jos nyt Saksassa bolshevismi voittaa, tietysti ne hyökkäävät. Rantakari olisi ajettava pois ja armeijalle saatava sellainen johto johon ne luottavat… Komentajaksi joku sellainen kuin Sihvo, johon luotetaan. Miehistö voi suorastaan kieltäytyä lähtemästä.

 

Alkio. Esitin ryhmälle keskusteltavaksi ne kysymykset, jotka hallituksessa huomenna voisivat tulla sovintoehtoina puheen alaiseksi.
1. Palaamisesta tasavallan, se on joulukuun 6 p:n päätöksen kannalle, jolloin kuningaskysymys olisi heti poistettava päivänjärjestyksestä...


Kallio vastusti, koska hänen mielestään ei ole mahdollista vaatia monarkisteilta tätä peräytymistä.


Luopajärvi. Nyt on uskallettava esittää koko vaatimus, ettei tulla liian myöhään... Monarkistien raskaat rikokset ovat niin suuret, että nyt ei ole enää helliteltävä.


Loukko oli keskusteluissa monarkistien kanssa, ja saanut havaita, että he luulevat uhkaavan myrskyn pian menevän ohi, jonka jälkeen luulevat taas saavansa tänne kuninkaan...


Hahl: hallituksen on erottava, se on tärkein...


Heikkinen. Hallituksen muutos ja uudet vaalit. Hallitukseen pitäisi löytää miehet. Ei yhtynyt niihin, jotka ainoastaan parjaavat hallitusmiehiä.


Relander. Tämä vaatimus on esitettävä, mutta paluu tie on tehtävä monarkisteille mahdolliseksi...


Joukahainen. Pyrittävä hallituksen eroon ja uusiin vaaleihin...


Takkula. Ensitöiksi vaadittava hallituksen eroa...


Lohi: olisi välttämätöntä tasavaltalaisten kanssa neuvotella hallituksen kokoonpanosta...

 

Kallio... On vain vaadittava uutta hallitusta ja uusia vaaleja.


Vuorimaa... Svinhufvud ja hallitus pois, uudet vaalit...

1. Hyväksyttiin sekä 1:nen että kaikki seuraavat kohdat:
2. Valita väliaikainen presidentti valtionhoitajan sijaan, hän toimisi senaatin puheenjohtajana.
3. Uudet vaalit 1 p. Helmik. 1919.
4. Ulkopolitiikka puolueettomaksi.
5. Näille valtiopäiville vain raha- ja juoksevia asioita.
6. Elintarvikehankinta ulkomailta.
7. Senaatti tällä ohjelmalla.

 

Kysymys väliaikaisesta presidentistä.

Alkio esitti taas harkittavaksi Mannerheimin...


Juutilainen sam. mutta olisi hänet saatava toimimaan tasavaltaisen hallitusmuodon mukaan. Mannerheimilla hyviä puolia.


Vuorimaa. Mannerheimilla tuttavuuksia ulkomailla, voisi avustaa ulkomaalta viljaa sekä saada hyvät suhteet. Melkein ainoa mies, joka nyt voi pelastaa isänmaan.


Leinonen oli saanut hyvän käsityksen Mannerheimistä kaikin puolin. Parempaa miestä emme tällä kertaa saa...
Mannerheimin vaali selvittäisi sisä ja ulkopolitiikan...


Lahdensuo piti Mannerheimia ehdottomasti sopivana. Hänestä pitävät jääkärit ja muut sotilaat...


Kallio: Nyt jo ollaan siinä, että jos tältä pohjalta lähdetään, että Mannerheim tulee Svinhufvudin tilalle. Siten välitila jatkuu. Jos saadaan presidentti Ståhlberg muodostamaan hallitus, silloin on jo kaksi miestä joihin voidaan nojata.

Tiistaina 12 p. Marrask.

Suurten tapausten päivä.

Painunut mieliala johtunee siitä, että hallituksemme yhä vitkastelee, ei tee aseman selvittämiseksi mitään.

Olemme nyt saaneet tämän armonajan kuluttaa monarkistien vallankaappaus-hankkeitten torjumiseen!


(Porvarillisten puolueiden) Delegatsionissa.

Kun Nevanlinna oli valittu puheenjohtajaksi, ilmoitti hän, että nyt olisi neuvoteltava hallituksen uudestaan järjestämisestä. Hallitus erittäin tätä haluaa. Se olisi aikaan saatavissa porvarillisten puolueiden sovittelun kautta.
 

Monarkistien kesken eilen tultu sille kannalle, että kun tämä bolshevismin vaara on nyt näin uhkaava, olisi kiirehdittävä hallituksen uudistusta, sekä turvattava yhteiskuntamme perusteita. Tultiin niihin mielipiteisiin, että eikö meidän nyt olisi pyrittävä porvarilliseen sovintoon, linnarauhaan; eikö olisi syy yrittää saada täällä asiain johtoon se ainoa sotilaallinen henkilö, kenraali Mannerheim, jonka ympärille sitten olisi koottava porvarillisten ryhmien kokoomushallitus.


Kallio. Mitä nyt kenraali Mannerheimiin tulee, on hän tuntematon. Ei tunneta hänen kantaansa hallitusmuotoasiassa.

 

Alkio: Onko Mannerheim Suomen hallituksen asialla?


Nevanlinna. Hän ei ole varsinaisesti valtuutettuna, mutta hänen matkansa ei ole huvimatkailijan. Hän koettaa parantaa Suomen suhteita Englantiin.


Alkio. Onko Mannerh. asiana hankkia tunnustusta S. monarkialle?


Nevanlinna. Ei tiennyt. Hän toimii itsen. tunnustamiseksi ja elintarpeiden saamiseksi.


Ingman samaa; Kauko-Karjalan asia.


Nevanlinna. Tämä aika näyttää nyt olevan sellainen, että tarvitaan poikkeuksellinen järjest. Tarvitaan sellainen, jonka nimellä on kaikua ja vaikutusta myöskin Englantiin. Samoin sisällisesti yhteiskuntamme perustuksia uhkaa vaara. Saatava aikaan linnarauha ja yhtyminen hänen ympärilleen. Sillä on peljättävissä bolshevikkihyökkäys. Venäjän laivasto lähtenyt liikkeelle. Jonain päivänä huomaamme olev. kauheassa vaarassa. Jos tämä henkilö on sellainen, jota emme kaikin puolin hyväksy, on lohdutuksena, ettei hän tule pitkä aikaiseksi. Hankitaan kansan elämää tuntevia miehiä hänen ympärilleen.Alkio. Kysymys, josta meidän tulee saada ehdoton varmuus on se, että hallitusmuotokysymys jää vapaasti päätettäväksi ensi vaalien jälkeen ja että silloin voidaan ottaa esille tasavaltalainen hallitusmuotoehdotus. Siis on saatava vakuus, ettei prinssi tule tänne sillä välin, sekä ettei, jos sitten tasav. hallitusmuoto säädetään, sitä saa kuningasvaalin johdosta kohdata mitkään esteet, ja ettei sitä pidetä vallankumouksena.


Nevanlinna. Parempi jos saisimme koko kansan yhtymään. Ei saada sosialisteja. Porvarillisten pitäisi siis kokoontua. Oikeisto sosialismikin kallistuu vasemmalle. Holsti sähköttänyt Engl[annista]: välttäkää kompromissihallitusta.


Erkko yhtyy Alkioon. Jos tämä palaaminen jouluk. 6 p. kannalle olisi mahdollinen se vakauttaisi tilannetta maassa. Mutta kun siitä ei voida sopia, on paras, että se lykätään. Siitä on ikäviä seurauksia. Väliaikainen tilanne voi kestää kauan. Mutta nyt on syy saada rauhaa ja järjestystä maahan.Hallituskysymyksen ratkaisun lykkääminen siksi kuin Mannerheim saapuu, on hyvin vaikea näin epävarmassa tilassa. Uusi hallitus pitäisi tulla siis kiireemmin. Uusi hallitus voisi sitten vasta julistaa uudet vaalit.


Kallio Haatajalle vaalien ajasta. Vaalien lykkäys olisi erehdys. Emme tosin tunne minkälaiset olot ovat helmik. Mutta se ei muuta asiaa. Vaalit olisi jo tämän hallituksen ilmoitettava.
Tästähän voimme sopia. Mutta hallitusmuoto-asia ei tule tyydyttävästi tällä tavoin järjestetyksi. Hessenin prinssiltä olisi saatava suora, toivottavasti kielteinen vastaus. Sitten olisi saatava tasavaltainen hallitusmuotoesitys. Niistä, mitkä ovat lepäämässä, kansanäänestys. Jos näin voitaisiin järjestää, ei olisi mitään Mannerheimia vastaan.
Ingman arveli että jos Mannerheim päätetään kutsua, ei olisi sopiva määrätä vaalipäivää.


Alkio kysyi: voisivatko monarkistit suostua siihen, että saataisiin vielä tasavaltalainen hallitusmuotoesitys, joka sitten äänestetäisiin lepäämään? Katsotaisiinko aselevon merkitsevän, että ollaan riippumattomia Hessenin prinssin vaalista?


Tanttu. Ei luullut että kansa kiirehtii vaaleja. Sosialistit pitävät voittona, jos vaalit lykkääntyvät kevääseen, koska nekin ehtisivät paremmin järjestyä.

Alkio kehoitti monarkisteja harkitsemaan, mitä takeita he voivat tarjota siitä, että vaalien jälkeen ollaan aivan vapaat päättämään tasavaltalaisesta, tai monarkistisesta hallitusmuodosta?

 

 

Senaatissa
Svinhufvud: Asiat ulkomailla kulkevat nopeasti. Ovatko herrat neuvotelleet? Mihin päätökseen tultu?


Nevanlinna selosti. Halua yhteisymmärrykseen pääsemiseen olisi pyrkimys. Selosti myös minun ylempänä olevan kysymykseni. Hahl oli merkinnyt uusien vaalien joutuisan saamisen.

 

Svinhufvud. Aika kuluu. Kiire. Hallituksen käsitys, että jos me myöhästymme, bolshevismi yllättää meidät. Tilanne on pelottava.

 

Stenroth luki Edv. Hjeltiltä Saksasta tulleen sähkösanoman, jossa sanotaan että vallankumous on saatettu loppuun vastarinnatta, oikeistososialisteilla valta, sisällinen hajaannus sotaväessä pakottanut rauhaan. Berlinissä nälänhätä. Virkamiehet ja sivistyneet epätoivossa.

Svinhuvud. Hän ja senaatti valmiit lähtemään pois.

Paasikivi. Senaatin jäsenet jo kuukausimääriä olleet valmii lähtemään. Tasavaltal. taholta puuhattu mielenosoituksia ja harjoitettu kiihotusta yksin sotaväessä. Selosti, miten asema on kehittynyt. He ovat aina olleet eroon valmiit. He eivät mitään muuta niin odota, kuin päästä eroon. He eivät halua kukaan täällä olla. Meistä ei kukaan ole ammattipoliitikko!


Svinhufvud puhui taas bolshevismin levenemisestä. Sovintoa. Sovintoa. Sovintoa.


Paasikivi. Uusien vaalien lykkääminen pitemmäksi ajaksi hyvin vaikea. Mutta jos ne pitäisi alkaa jo helmik. 1 pnä, niin pitäisi vaaliagitatsionin alkaa kohta, jos porvarill. puolueet voisivat sopia, että vaalit tulevat, mutta päivä voitaisiin määrätä, siten lykätä vaaliagitatsionia rauhallisempaan aikaan, niin sillä ei olisi mitään kadotettu. Pääasiahan on tietää että ne tulevat.


Kallio selosti delegats. keskustelua uusista vaaleista ja että ne olisi pian pantava toimeen.


Stenroth: Uudet vaalit toimitettava niin pian kuin mahdollista. Päivämäärä jätettävä uuden hallituksen määrättäväksi. Muutaman päivän kuluttua voi olla sotatila. Mutta ulkomaillakin samalla uusien vaalien julistaminen herättäisi kummastusta.


Alkio esitti suunnitelmansa ohjelmaksi.


Paasikivi. Mitä tulee sotaväen elintarpeisiin, sanoo Paloheimo, hän olisi kyllä voinut saada armeijalle riittävästi, mutta on epäillyt, että maanviljelijät eivät sitten kuultuaan, että sotaväellä on kyllä, eivät enää luovuttaisi siviiliväen tarpeisiin. Tanskasta luvassa Amerikan avulla, viljaa.


Nevanlinna. Tällaisina aikoina pitäisi kokoontua yhden henkilön ympärille. Se olisi Mannerheim. Monien päättämiset eivät ole tällaisessa tilanteessa hyviä.


Vrede. Jos nyt sovitaan siitä, että kenraali Mannerheim kutsutaan tänne johtamaan asioita, ja joku päivä ennen on asetettu hallitus, eihän siitä ole mitään hyötyä! Pääasia on, että porvar. ovat yhtyneet samasta ohjelmasta. Kun venäläinen sota on loppunut, voihan kenraali Mannerheim muutamassa päivässä saapua tänne.


Ahmavaara ymmärtää että valtiomuoto on tärkein. Luuli, että kun kuningas on kieltäytynyt tulemasta, se jo jättää vaalien jälkeen päätettäväksi hallitusmuodon. Vastustaa kansalliskokousta. Luuli että ensi eduskuntaan tulee niin suuri enemmistö että se saa päätöksen aikaan. Ellei, niin voi asia siitä vielä lykkäytyä. Puolsi Kallion ehdotusta, että eduskunta saisi laatia tasavaltalaisen hallitusmuodon.


Kallio huomautti, ettei ole mielenosoituksia hallitusmuotoasiassa puuhattu. Puhujasta tuntui tahdittomalta kääntyä kysymyksellä Mannerheimin puoleen. Pitäisi saada tuo tasavaltalainen hallitusmuodon ehdotus ja se sitte lepäämään yli vaalien.


Alkio puhui sotilasten muonituksen välttämättömyydestä ja Teuvan kirjeen sisältöä. Myös tasavalt. hallitusmuodosta vakuutuksen saaminen välttämätön.


Lundson. Meidän pitää saada käytännöllisiä ehdotuksia. Monarkisteille ei pitäisi oleman vaikeata suostua siihen, ettei valittu kuningas tule maahan sen vaalin nojalla, mikä on tehty, vaan että se saa jäädä riippumaan siitä, millaisen hallitusmuodon uusi eduskunta säätää. Vaalipäivää ei ole tarvis määrätä. Hallitus voisi nyt hoitaa asiaa siksi, kuin Mannerheim tulee.

Paasikivi katsoi mahdottomaksi antaa tasavaltalaista hallitusmuotoesitystä.


Nevanlinna. Voidaan siis ajatella seuraava: Mannerheim valtionhoit. Kokoomushallitus. Näille valtiopäiville vain ne asiat mitä katsotaan välttämättömäksi. Uudet vaalit niin pian kuin mahdollista. Hallitusmuotokysymys: ennen uusia vaaleja ei mitään muutosta nykyiseen väliaikaisuuteen.


Svinhufvud: Sehän sisältää sen, että jos tulee uuteen eduskuntaan tasavaltalainen hallitusmuoto, sillähän asia ratkee.


Nevanlinna tahtoi vielä rikoslakiin sellaista lisäystä säädettäväksi, että se, joka kiihottaa toisia kansanluokkia toisia vastaan, on rangaistava.


Svinhufvud katsoi Mannerheimin sotilashenkilönä hyvin sopivaksi.


Kallio katsoi että senaatin kokoonpanossa olisi tasavaltalaisia saatava huomattavan värittävä enemmistö. (Tietysti, tietysti! huudettiin).


Ahmavaara esitti eduskunnan työohjelmaan raha-asiat, asevelvollisuuslain, kokoontumis- ja painolain. Ei anomuksia paitsi sotavahinkojen korvauks.


Alkio vastusti asevelvollisuuslain säätämistä. Vaati hallitusmuotokysymyksen avonaiseksi.


Vrede suostui Alkion ehdotukseen: että hallitusmuotokysymys on uusien vaalien jälkeen vapaasti ratkaistavissa.


Tähän ryhdyttiin.
Uusi kokous klo 9 keskiviikkona.


’’(Suomen Lontoon edustajan) Holstin sähkösanoma, josta 54 sivulla mainitaan on sananmukaisesti seuraava:
”Eilen ilmoitettiin minulle ulkoasiain ministeriössä, että Tukholmasta saapuneen ja Morning Postissa julaistun sähkösanoman mukaan väitetään Professori Simpsonin virallisesti vakuuttaneen suomalaiselle sanomalehtimiehelle Englannin hallituksen kieltävän että liittoutuneilla olisi aikomus yhdistää Petshengan ja Venäjän Karjalan Suomeen. Pyydettiin että heti ilmoittaisin Suomen hallitukselle, ettei Simpson virallisesti ole lausunut mitään mielipidettä kellekään suomalaiselle kirjeenvaihtajalle. Tänään vallitsi suuri hermostuneisuus diplomaattisissa piireissä Saksan vallankumouksen johdosta.

 

Kysyttiin levottomasti: miksi Suomi viivyttää hallituspulan ratkaisua?
Itämeren maitten unioni on kiireellisesti saatava aikaan yleisen anarkian estämiseksi Pohjoismaissa. Ellei saada aikaan aivan uutta hallitusta Suomessa, katsottiin parhaimmaksi, että nykyinen se-naatti jää virkaansa, sillä kompromissihallitus on vaarallisin. Englannin hallitus on antanut määräyksen alkaa Englannissa suomalaisystävällisen sanomalehti-propagandan yleisön valaisemiseksi välttämättömyydestä taata Suomen riippumattomuus.”

 

 

 

Kari Hokkanen: Santeri Alkion päiväkirjat, Valtiomies. EDITA, Helsinki 2012

Sähköisenä TÄSSÄ

 

 

 

10. marras, 2018