Worms, protestanttisen ja demokraattisen Euroopan nousu

Max Weberin vuoden 1904-1905 analyysi reformaation vaikutuksesta talouteen on järkeen käyvä, sillä hyveellinen kohtuullinen elämä johtaa siihen, että työstä jää jotakin säästöönkin. Ja sen voi sitten käyttää mm. tuotannon kehittämiseen. Mutta Weber ei halunnut tunnistaa, että myös demokratia edellyttää hyveellisiä, viisaita ja vapaita kansalaisia. Ilmeisesti tuossa vaiheessa Immanuel Kantin ja John Locken valistus vaikutti jo niin paljon, että Weberkin otti demokraattisen ihmisen luonnon lahjana niin, ettei siihen ole tarvittu 1500 vuoden kristillistä sivistyshistoriaa.

25. touko, 2021