Tällä sivulla on medioiden seurantaa

Joulunaikaan ei mielellään pohdi kaikkea, mutta Yhdysvaltojen Newtownin tragediasta käydään juuri nyt keskustelua, joka Suomessakin on tärkeätä. Meilläkin viime viikolla julkistettiin sekä Hyvinkään ampumisen poliisitutkinta että sisäministeriön hyvä yhteenvetoraportti useista joukkosurmista.

Suomalaiseen tapaan meillä etsitään erityisesti sosioekonomisia syitä, mikä on tietenkin tärkeätä. Päivän amerikkalaisessa keskustelussa rintamalinjat ovat nyt toisaalta aseiden levinneisyyden toisaalta kulttuurin ja median kritiikissä. On hyvä, että asekeskustelu välittyy Suomeenkin. Kulttuuri- ja mediakritiikin välittymisen osalta voi Suomessa havaita alan kotimaisten eliittien itsesuojelua.

Yhden lähestymistavan asiaan voisi antaa ”makroturvallisuudessa” eli sotilaallisessa turvallisuudessa käytetty turvallisuuteen suuntautuvan uhkan analyysi. Sen mukaan turvallisuusuhka muodostuu toisen osapuolen sotilaallisesta kyvykkyydestä ja aikomuksesta yhdessä. Eli uhka = aikomus x kyky (threat = intent x capacity).

Tältä pohjalta myöskään ihmisen toisille aiheuttamassa ei-sotilaallisessa uhkassa ei tulisi laittaa vastakkain aseiden levinneisyyttä ja ihmisen psyykettä ja aikomuksia muokkaavia väkivaltakulttuuria ja –mediaa. Niistä kummastakin on nyt paikallaan laajentaa ja syventää esitutkintaa ja keskustelua.

Suomalaisen tutkinnan tähän asti parhaita saavutuksia on sisäministeriön raportti ”Miksi nuori surmaa?”, vaikka sekin tarvitsee kulttuuriin ja mediaan laajentuvaa jatkokeskustelua. http://www.intermin.fi/julkaisu/442012?docID=38934

Yhdysvaltojen ja Englannin keskustelua seuraa hyvin englantilainen The Guardian lehti. http://www.guardian.co.uk/world/newtown-shooting

22. joulu, 2012