Tällä sivulla on medioiden seurantaa

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomessa on ilmeisiä vaikeuksia analysoida presidentti Bidenin ja presidentti Putinin tapaamista. Siitä ja Yhdysvaltojen strategiasta saa parhaan kuvan suoraan ilman välikäsiä laajimmasta saatavilla olevasta selostuksesta eli presidentti Bidenin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan Jake Sullivanin lehtistökonferenssista. Hän on siis samassa Valkoisen talon tehtävässä kuin aikoinaan mm. Henry Kissinger ja Zigniew Brzezinski.

 

Kuten seuraavasta näkyy, Yhdysvalloilla on jälleen kaksoisstrategia, jossa mahdollisen lujasti vastatun konfliktin vaihtoehtona Venäjälle tarjotaan varsin merkittävää diplomaattista tietä jännityksen lieventämiseen. Presidentti Bidenin ja hänen neuvonantajansa viime vuosien puheenvuorojen perusteella se vastaisi myös heidän johtamansa Yhdysvaltojen ulkopolitiikan pitkän tähtäyksen tavoitteita.

 

Presidentti Bidenin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Jake Sullivan 7.12.2021 presidentti Bidenin ja presidentti Putinin videoneuvottelun jälkeen. (Käännös lehdistökonferenssista, RV)

 

Jake Sullivan:

Kuten kaikki tiedätte, presidentti Bidenilla oli tänään suojattu videokeskustelu pesidentti Putinin kanssa. Se käsitteli useita kysymyksiä, mutta pääaiheena oli Ukraina.

 

Presidentti Biden oli suora ja suoraviivainen presidentti Putinin kanssa, kuten hän aina on. Hän toisti Yhdysvaltojen tukevan Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

 

Hän sanoi suoraan presidentti Putinille, että jos Venäjä hyökkää edelleen Ukrainaan, Yhdysvallat ja eurooppalaiset liittolaisemme reagoisivat voimakkailla taloudellisilla toimenpiteillä. Tarjoamme ukrainalaisille lisää puolustustarvikkeita sen lisäksi, mitä jo tarjoamme. Ja vahvistaisimme Nato-liittolaisiamme itäisellä puolella lisävalmiuksilla vastauksena tällaiseen eskalaatioon.

 

Hän kertoi myös presidentti Putinille, että on toinenkin vaihtoehto: jännityksen lieventäminen (de-escalation) ja diplomatia.

 

Yhdysvallat ja eurooppalaiset liittolaisemme sitoutuisivat keskusteluun, joka kattaa laajemmat strategiset kysymykset, mukaan lukien strategiset huolenaiheemme Venäjästä ja Venäjän (omat) strategiset huolenaiheet.

 

Onnistuimme siinä kylmän sodan ollessa pahimmillaan ja kehitimme mekanismeja, joilla autetaan vähentämään epävakautta ja lisäämään avoimuutta.

 

Olemme tehneet tämän kylmän sodan jälkeisenä aikana Naton Venäjän neuvoston, Etyjin ja muiden mekanismien avulla.  Ei ole mitään syytä, miksi emme voi tehdä sitä eteenpäin - mennä eteenpäin edellyttäen, että toimimme jännityksen lieventämisen emmekä sen lisääntymisen olosuhteissa.

 

Yhdysvallat, kuten olemme olleet jo jonkin aikaa, on myös valmis tukemaan pyrkimyksiä edistää Minskin sopimusta Normandia-formaatin tukemiseksi.  Tähän voisi sisältyä tulitauko ja luottamusta lisääviä toimenpiteitä, jotka auttavat viemään prosessia eteenpäin.

 

Kuten aiemmin totesin, presidentti Bidenin ja presidentti Putinin välinen keskustelu oli suora ja suoraviivainen.  Siinä oli paljon antamista ja ottamista.  Ei ollut sormen heristämistä. Mutta presidentti oli kuitenkin kristallin kirkas siitä, mikä on Yhdysvaltojen kanta kaikkiin näihin kysymyksiin.

 

Uskomme tämän hallinnon alusta lähtien, että johtajien välistä suoraa vuoropuhelua ei voida korvata, ja tämä pätee, kun kyse on Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteista.  Presidentti Biden piti siis myönteisenä mahdollisuutta olla selkeästi ja suoraan yhteydessä presidentti Putiniin.

 

Kuten presidentti Biden totesi tavattuaan Genevessä kesäkuussa presidentti Putinin: "Jos meillä on erimielisyyksiä, haluan presidentti Putinin ymmärtävän, miksi sanon mitä sanon ja miksi teen mitä teen ja miten reagoimme tietynlaisiin toimiin, jotka vahingoittavat Yhdysvaltojen etuja", ja vahingoittavat myös liittolaistemme etuja.  Juuri niin hän teki tänään.

 

Puhelun jälkeen hän keskusteli Ranskan, Saksan, Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan johtajien kanssa kertoakseen heille keskustelusta ja neuvotellakseen miten edetään jatkossa.

 

Ryhmämme keskustelee parhaillaan suurlähetystöjen kanssa raportoidakseen Naton jäsenille, EU:n jäsenille ja keskeisille Indo-Tyynenmeren liittolaisille.

 

Presidentti keskustelee pian molempien kongressin huoneiden johtajien kanssa tavoista, joilla hallinto ja kongressi voivat tehdä yhteistyötä kahden osapuolen pohjalta puolustaakseen Yhdysvaltojen etuja ja arvoja ja puolustaakseen ystäviämme ja kumppaneitamme.

 

Presidentti Biden keskustelee presidentti Zelenskyn kanssa torstaina, presidentti Zelenskyn ja ulkoministeri Blinkenin eilisen keskustelun jälkeen.

 

Seuraavien vaiheiden osalta presidentti Biden ja presidentti Putin sopivat, että tiimimme jatkavat tänään keskustelua käsitellyistä kysymyksistä.

 

Presidentti ja Eurooppamme – hänen eurooppalaiset kollegansa ovat sopineet, että tiimimme tekevät yhteistyötä sen varmistamiseksi, että jatkuessaan meidän keskustelumme Venäjän kanssa sekä pitää mukanaan että on läheisesti koordinoitu eurooppalaisten liittolaistemme ja kumppaneidemme kanssa niin että olemme jatkuvasti samalla sivulla.

 

Tulevina päivinä on paljon tehtävää. Kun jatkamme diplomaattisia kanavia, valmistaudumme myös kaikkiin varotoimenpiteisiin, kuten olemme tehneet jo viikkoja, myös valmistelemalla tarvittaessa erityisiä vastauksia Venäjän tekemään tilanteen kärjistyämiseen – tiettyjä voimakkaita selkeitä vastatoimia jos niitä tarvitaan. Tämä on tilanne juuri nyt kun puhumme.

Otan mielelläni vastaan kysymyksiä.

Kysymys. Kiitos, Jake. Voisitteko kertoa tarkemmin siitä, mitä juuri sanoitte liittolaisten vahvistamisesta itäisellä sivustalla (eastern flank)?  Onko USA:n joukkojen lähettäminen alueelle pöydällä?

 

SULLIVAN. Viittaan siis siellä tilanteeseen että on uusi hyökkäys Ukrainaan, sotilaallinen eskalaatio Ukrainassa, aivan ilmeisesti monet itäisen rintaman kumppanit, Baltian liittolaiset - Romania, Puola, muut maat - ovat yhä huolestuneempia maidensa turvallisuudesta ja alueellisesta koskemattomuudesta.

 

Odotamme, että he etsivät lisävalmiuksia ja mahdollisesti lisää joukkoja, ja Yhdysvallat tulee suhtautumaan myönteisesti niihin siinä tapauksessa että Ukrainaan tulleen aikaisemman lisäksi uusi tunkeutuminen.

Kysymys. Onko Yhdysvaltojen kansalaisten siis valmistauduttava tähän mahdollisuuteen nähdä amerikkalaisia joukkoja paikan päällä lähiviikkoina ja -kuukausina, jos Vladimir Putin tekee sen?

SULLIVAN. En sanoisi "valmistautuminen", koska meillä on tällä hetkellä vuorottelutjoukkoja Baltiassa. Meillä on säännöllisiä sotaharjoituksia sekä Puolassa että Romaniassa. Amerikkalaisten asevoimien läsnäolo rotaationa näissä maissa ei ole mitään uutta.

 

Tässä ei ole kysymystä siitä aikooko Yhdysvallat lähettää sotavoimia Nato-liittolaistemme alueelle. Teemme sen tietenkin.

 

Kysymys kuuluu: mitä lisävalmiuksia voimme tarjota sen varmistamiseksi, että ne tuntevat olevansa vahvoja ja luottavaisia omaan suvereniteettiinsa ja alueelliseen koskemattomuuteensa? Harkittavana on kysymys lisäjoukoista ja voimavaroista noissa maissa siinä tapauksessa, että Venäjä liikkuu ratkaisevammalla tavalla Ukrainassa.

Kysymys. Jake, kiitos paljon. Tätä puhelinneuvottelua edeltäneenä aikana Valkoinen talo ja hallinnon virkamiehet sanoivat toistuvasti arvionsa siihen mennessä olevan, että Putin ei ollut tehnyt päätöstä hyökkäyksestä Ukrainaan. Saiko presidentti Biden häneltä selvyyden siitä, onko se hänen tarkoituksensa vai ei?

 

SULLIVAN. Emme vieläkään usko, että presidentti Putin on tehnyt päätöstä.  Presidentti Biden kertoi tänään hyvin selvästi seuraukset, jos hän päättää liikkua. Hän esitti myös vaihtoehtoisen tien - vaihtoehtoisen tien, joka on pohjimmiltaan pitää kiinni niistä periaatteista ja käsityksistä, jotka ovat ohjanneet Amerikkaa euroatlanttisella alueella viimeisten 70 vuoden aikana.

 

Ja loppujen lopuksi näemme tulevina päivinä tekojen eikä sanojen perusteella, minkä toimintalinjan Venäjä päättää valita.

Kysymys... Puhelusta kertoessanne sanoitte, että Yhdysvallat – että presidentti Biden kertoi hänelle, että Yhdysvallat on valmis ryhtymään voimakkaisiin taloudellisiin toimenpiteisiin ja muihin toimiin tarvittaessa.  Mihin muihin toimiin Yhdysvallat on valmis ryhtymään?

 

Kysymys. Ja siis nopea suranta -

 

SULLIVAN. Kyllä

 

Kysymys. Sanoit - anteeksi Jake. Nopea seuranta. Lausunnossasi keskustelusta sanoit että Yhdysvallat - että presidentti Biden kertoi hänelle, että Yhdysvallat oli valmis voimakkaisiin taloudellisiin toimiin  ja tarvittaessa muihin toimiin. Mitä ovat ne muut toimet, joihin Yhdysvallat on valmis ryhtymään.

 

SULLIVAN. Luettelin juuri ne avauspuheenvuorossani: materiaalisten vahvistusten toimittaminen ja tarjoaminen sekä joukkojen ja voimararojen lähettäminen. — Nuo ovat siis ne muut.

 

Kysymys, Ok nuo ne siis ovat.

 

SULLIVAN. Naton jäsenille, jos uusi hyökkäys tapahtuu.

Kysymys. Voisitteko kertoa meille, mitkä ovat "vahvat taloudelliset toimenpiteet" ja miten ne eroavat niistä, jotka asetettiin Venäjälle vuonna 2014, jotka eivät estäneet Venäjää ottamasta Krimiä?  Miksi se tapahtuu – mitä ne ovat?  Miksi luulette niiden toimivan paremmin tällä kertaa?

 

SULLIVAN. Katson teitä silmiin ja kerron teille, kuten presidentti Biden katsoi presidentti Putinia silmiin ja kertoi hänelle tänään, että asiat, joita emme tehneet vuonna 2014, olemme valmiita tekemään nyt.

 

Nyt, mitä yksityiskohtiin tulee, haluaisimme mieluummin välittää sen suoraan venäläisille, olla neuvottelematta julkisesti, emme sähkeillämme. Olemme kuitenkin valmistelemassa venäläisille yksityiskohtaisesti, millaisia toimenpiteitä meillä on mielessämme.  Koordinoimme tätä myös hyvin tiiviisti eurooppalaisten liittolaistemme kanssa syvän yksityiskohtaisuuden tasolla.

 

Meillä on valtiovarainministeriön, ulkoministeriön ja kansallisen turvallisuusneuvoston asiantuntijoita, jotka ovat päivittäin yhteydessä keskeisiin pääkaupungeihin ja Brysseliin tämän toimenpidepaketin läpikäymiseksi. Mielestäni ei kuitenkaan kannata kertoa, mitä yksityiskohtia siitä on tältä korokkeelta tänään.

 

Kysymys. Pyysikö presidentti Putin presidentti Bidenia sitoutumaan siihen, ettei Nato salli Ukrainan liittymistä Natoon?  Tekikö presidentti Biden minkäänlaisia myönnytyksiä, kuten Yhdysvaltojen läsnäolon väheneminen tai sitoutuminen, ettei Ukrainasta tule Naton jäsen?

 

SULLIVAN. En aio luonnehtia presidentti Putinin puolta keskustelusta ja - tai mennä yksityiskohtiin sen suhteen, mistä he keskustelivat, koska mielestäni heillä on oltava se tila, jotta heillä on vankkaa ajatustenvaihtoa (have a robust excahange).

Kerron teille kuitenkin selvästi ja suoraan, ettei hän tehnyt tällaisia sitoumuksia tai myönnytyksiä.  Hän pitää kiinni kannasta, jonka mukaan maiden pitäisi voida vapaasti valita, kenen kanssa ne ovat tekemisissä.

 

Kysymys. Ja sitten, tarvikkeet, jotka sanoitte voivanne lähettää lähettäväsi... kuinka nopeasti se voidaan toimittaa?

SULLIVAN. Meillä on jatkuva putki, joka toimittaa ukrainalaisille erilaista puolustusapua. Ukrainalle annettiin todellakin aivan äskettäin puolustusapua, ja se jatkuu.

 

Joten se riippuu todellakin tyypistä tai muodosta, mutta sen pitäisi (jatkua) - tätä ei pidä ajatella tilanteena, joissa käännät katkaisijaa päälle tai pois päältä; putki on käynnissä.  Se, tarvitseeko putkeen lisätä tästä eteenpäin, riippuu siitä, miten olosuhteet kehittyvät.

Kysymys. Jake, kiitos paljon.  Sanoitte, että hallinto ryhtyy toimiin, jos Venäjä eskaloi sotilaallisesti. Satelliittikuvien mukaan satoja venäläisiä joukkoja kerääntyy Ukrainan vastaiselle rajalle.  Eikö sotilaallinen eskalaatio ole jo käynnissä?  Miksi odottaa toimia?

 

SULLIVAN. Meidän näkemyksemme on, että Yhdysvaltojen politiikan perustavoitteena on eurooppalaisiin liittolaisiimme kytkettynä estää Venäjän lisääntyvä sotilaallinen hyökkäys Ukrainan alueelle.

 

Ja toimenpiteet, jotka olemme laittaneet pöytään, on suunniteltu osoittamaan Venäjän hallitukselle, että jos se päättää ryhtyä tällaiseen hyökkäykseen, siitä tulee nämä seuraukset. Tämä on meille selkeä ja ratkaiseva tarvittava esille pano.

 

Ja olemme myös sitä mieltä, että pitäisi olla vaihtoehtoinen tie, jolla voimme edistyä diplomatiassa Donbasissa Minskin sopimuksen ja Normandia-muodon avulla ja jolla voimme käsitellä Naton ja Yhdysvaltojen turvallisuusongelmia ja Venäjän turvallisuusongelmia laajemmalla mekanismilla, joka on yhdenmukainen sen tavan kanssa, jolla olemme toimineet viimeisten 30 vuoden aikana.

 

Kysymys. Jotkut republikaanit syyttävät presidentti Bidenia liian heikoksi presidentti Putinia vastaan. He mainitsevat, sen että Nord Stream 2:n pakotteita lievennettiin ja että Afganistanista vetäytydyttiin, joita arvosteltiin laajalti.  Miten vastaatte kritiikkiin, jonka mukaan presidentti Biden on liian heikko Putinin suhteen?

 

SULLIVAN. Teen kolme huomautusta. Ensimmäinen on se, että Vladimir Putin, joka oli silloisen presidentin Medvedevin takana vuonna 2008, hyökkäsi Georgiaan, kun Irakiin ja Afganistaniin oli lähetetty vähintään 150 000 sotilasta. Joten yhteys sitoumuksistamme ulkomaisissa sodissa ja Venäjän johtajien spekulaation välillä Neuvostoliiton jälkeisessä maailmassa, ei ole hyvä todiste.

 

Toiseksi, Nord Stream 2:n osalta tosiasia on, että kaasua ei tällä hetkellä virtaa Nord Stream 2 -putken läpi, mikä tarkoittaa, että se ei toimi, mikä tarkoittaa, että se ei ole painostuskeino Putinille.  Se on tosiasiassa painostuskeino lännelle, koska jos Vladimir Putin haluaa nähdä kaasun virtaavan putken läpi, hän ei ehkä halua ottaa riskiä hyökätä Ukrainaan.

 

Ja sitten kolmanneksi, presidentti on osoittanut viimeisten kahdeksan kuukauden aikana, että hän tekee sen, mitä hän sanoo tekevänsä vastauksena Venäjän toimiin; Presidentti Putin voi siis luottaa siihen.  Hän sanoi asettavansa navalnyille kustannuksia, hän sanoi asettavansa kustannuksia Solar Windsille; Hän teki ne asiat.  Ja jos Venäjä päättää ryhtyä näihin toimiin Ukrainassa, hän tekee samoin.

 

Hänelle tämä ei ole sapelinkalistelua. Hän ei tee sitä uhkaillakseen huvikseen. Hän tekee sen ollakseen selkeä ja suora sekä venäläisten että eurooppalaisten liittolaistemme kanssa parhaasta etenemistavasta. Ja mielestämme  tällä on parhaat mahdollisuudet matkalla jännityksen lieventymiseen (de-eskalaatioon) ja mahdollisuuteen välttää kriisi, jonka hyökkäys Ukrainaan aiheuttaisi.

Kysymys. Venäjä ehdotti viime päivinä neuvottelujen aloittamista uudesta eurooppalaisesta turvallisuussopimuksesta. Puhuiko Putin tästä? Suostuiko presidentti Biden aloittamaan neuvottelut?

 

SULLIVAN. En aio kertoa yksityiskohtia enkä luonnehtia presidentti Putinin puheita. Ja sanon, että viralliset sopimukset tai viralliset sopimukset eivät olleet pöydällä tämänpäiväisessä keskustelussa.

 

Mutta suoraviivainen käsitys siitä, että Yhdysvallat eurooppalaisten liittolaistemme ja kumppaneidemme tukemana olisi valmis keskustelemaan Venäjän kanssa strategisista kysymyksistä eurooppalaisessa teatterissa (mahdollisella sotatoimialueella) - se oli pöydällä ja olemme valmiita siihen, kuten olemme olleet valmiita tekemään niin koko kylmän sodan että kylmän sodan jälkeisen ajan.

 

Mikä on oikea mekanismi tähän, mikä on sen asialista ja mitä siitä seuraa – se kaikki on selvitettävä, kun näemme, miten asiat etenevät tulevina päivinä.

Kysymys. Uutiset eskalaatiosta ovat jatkuneet lokakuun lopusta lähtien.  Miksei Yhdysvallat ole vielä antanut Ukrainalle (sotilaallisia) lisätarvikkeita?  Tämä on eskaloitunut viikkoja. Miksi odottaa?

 

SULLIVAN. Kuten juuri huomautin vastauksena aikaisempaan kysymykseen, jatkamme puolustustarvikkeiden toimittamista Ukrainalle. Olemme tehneet niin viime päivinä.

Kysymys. Kremlin tiedotteessa sanottiin, että presidentti Putin ehdotti presidentti Bidenille, että molemmat poistavat kaikki diplomaattiedustustoja koskevat rajoitukset, joita on asetettu viime vuosina. Voitteko sanoa, onko presidentti Biden avoin sille ja puhuiko hän siitä puhelussa?

 

SULLIVAN. Presidentti Biden on valmis luomaan toimivia diplomaattiedustustoja molempiin maihin, mutta hän ei tehnyt mitään erityisiä sitoumuksia parhaasta reitistä siihen. Hän sanoi, että johtajina presidentti Bidenin ja presidentti Putinin olisi ohjattava tiiminsä selvittämään, miten varmistamme, että Moskovan suurlähetystön foorumi pystyy toimimaan tehokkaasti ja koska uskomme, että Washingtonin suurlähetystön foorumi pystyy toimimaan tehokkaasti venäläisten hyväksi.

Kysymys. Vielä North Streamista, oletteko lähettänyt viestejä tai tavannut Saksan tulevan hallituksen tässä asiassa?  Kehotatteko uutta tulevaa hallitusta pohjimmiltaan uhkaamaan vetää tukensa tälle putkelle, jos hyökkäyks tapahtuu – uusi hyökkäys Ukrainaan?

 

Olemme keskustelleet intensiivisesti sekä Saksan eroavien että tulevien hallitusten kanssa Nord Stream 2:sta mahdollisen hyökkäyksen yhteydessä. En aio luonnehtia sitä sen lisäksi, että se on Bidenin hallinnon ensisijainen kohde.

 

Kysymys. Muuttaisiko Biden kantansa...

 

Kysymys. On selvää, että huippukokousta seuraavat monet muut vastustajat, kuten Kiinan presidentti Xi Jinping. Jotkut tarkkailijat ovat kuvailleet painajaismaista skenaariota, jossa presidentti Putin hyökkää Ukrainaan ja samalla presidentti Xi käyttää voimaa Taiwanin yhdistämiseen Kiinaan. Onko Yhdysvallat valmis käsittelemään tällaista skenaariota?

 

SULLIVAN. Yhdysvallat aikoo ryhtyä kaikkiin toimiin, - sekä pelotteen että diplomatian näkökulmasta varmistaaksemme, ettei taiwanilainen skenaario, jota juuri kuvailitte, koskaan toteudu, - ja pyrkii estämään hyökkäyksen Ukrainaan. Se on politiikkamme tavoite juuri nyt. Nämä ovat ne askeleet, joita olemme ottamassa. Näin presidentti Biden tekee viesteissään, jotka hän lähettää presidentti Putinille.

 

Taiwanin osalta - viimeisten kahdeksan kuukauden aikana Indo-Tyynellämerellä toteuttamimme ponnistelujen summa - on myös suunniteltu välttämään kaikenlaisia skenaarioita, joissa Kiina päättää hyökätä.

Kysymys. Oliko Venäjän puolelta lupaus käyttää vaikutusvaltaa muuttaakseen Iranin kantaa?

 

SULLIVAN. Presidentti ja presidentti Putin keskustelivat hyvin Iran-kysymyksestä.  Se oli hyödyllistä. Venäjä ja Yhdysvallat tekivät itse asiassa hyvää yhteistyötä, jopa jännittyneissä olosuhteissa kaudella 2014–2015 yhteisen kattavan toimintasuunnitelman laatimiseksi. Tällä alalla Venäjä ja Yhdysvallat voivat jatkaa tiivistä neuvottelua varmistaakseen, ettei Iran koskaan hanki ydinasetta.

Kysymys. Miksi Ukrainan viranomaiset ensin kielsivät, että joukkojen kokoaminen olisi tapahtunut, kun Washington alkoi antaa tietoja, ja muuttivat sitten äänensä Blinkenin tapaamisen jälkeen?

 

SULLIVAN. En aio luonnehtia Ukrainan hallituksen päätöksentekoa, - vain sanoakseni, että olemme päivittäin yhteydessä Ukrainan hallituksen korkeisiin virkamiehiin. Olen lähes päivittäin yhteydessä Ukrainan hallitukseen. Uskomme, että näemme saman uhkakuvan.

 

Viestimme Ukrainan hallituksen ystävillemme, kuten viestimme oli tänään presidentti Putinille, on se, että Yhdysvallat tukee Minskin prosessia ja haluaa, että kohti tulitaukoa ja luottamusta lisääviä toimia edistytään. Ja se on paras tapa edetä.

Kysymys. Onko maailma turvallisempi tänään johtajien välisen keskustelun jälkeen vai vähemmän turvallinen?

 

SULLIVAN. Sanon vain, että paras mittari siitä, onko maailma turvallisempi vai ei, ovat tosiasiat paikan päällä ja toimet, tässä tapauksessa Venäjän toimesta. Katsotaan, mitä tapahtuu.

 

Olemme valmiita käsittelemään kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja seuraukset, kuten alussa totesin.  Enkä aio tehdä ennustuksia tai yleisluontoisia arvioita. Sanon vain, että presidentti Biden jatkaa kaikkien tarvittavien järkevien vaihtoehtojen suunnittelua erilaisille poluille, joita voi kehittyä tulevina viikkoina.

 

(Kysymyksiä ja vastauksia Iranista ja Lähi-Idästä)

Kysymys. Odottaen kokousta tai keskustelua presidentti Zelenskyn kanssa myöhemmin tällä viikolla - onko mitään askelia tai kompromisseja, joita Ukraina voisi tehdä löytääkseen keinon lopettaa tämä tilanne rauhanomaisesti?

 

SULLIVAN. Kuten aiemmin mainitsin, olemme jatkuvasti yhteydessä Ukrainan hallituksen johtoon. Ministeri Blinken puhui eilen presidentti Zelenskyn kanssa.

 

En aio luonnehtia heidän ehdotustensa yksityiskohtia, mutta he ovat esittäneet rakentavia ideoita diplomatian edistämiseksi. Kannustamme sitä. Juuri noita askeleita he ottavat. Ja he pyytävät Yhdysvaltoja tukemaan heitä tulitauon aikaansaamisessa ja lopulta pääsemään diplomaattisen ratkaisun tielle.

 

Mielestämme tämä on hyvä ja myönteinen asia. Uskon, että presidentti Biden ja presidentti Zelensky tulevat keskustelemaan diplomaattisesta reitistä puhuessaan torstaina.

Kysymys. Voinko kysyä Nord Stream 2:sta?  Sanoit, että Putinin pitäisi... (tehdä mitä sanoit) jos hän haluaa välttää riskin, ettei putkea kytketä päälle. Oletteko tehneet liittolaisille selväksi, että itse asiassa rankaisette muita hankkeeseen osallistuvia yhteisöjä, jos hyökkäys tapahtuu?  Oletko saanut mitään vakuutuksia Saksasta?

SULLIVAN. Kun liittokansleri Merkel oli täällä, keskusteltiin siitä, mitä tehdä, jos Venäjä käyttää kaasutoimituksia aseena. Mutta siitä ei tullut mitään, vaikka siellä oli jonkin verran pientä sievää – venäläisten sapelinkalistelua viime kuukausina.

Kysymys. Oletteko nyt saanut Saksalta takeet siitä, että he eivät itse asiassa jatka tätä?

 

SULLIVAN. Vastauksena aikaisempaan kysymykseen sanoin, etten aio puuttua erityisiin pakotetoimenpiteisiin, joita aiomme määrätä, vaikka tiedotamme niistä suoraan venäläiselle vastapuolelle ja valmistelemme niitä yksityiskohtaisesti eurooppalaisten kollegoidemme kanssa.

 

Sanon teille, että Nord Stream 2:n tulevaisuus on äärimmäisen tärkeä osa kokonaisuutta, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan tulevina viikkoina. Siitä on keskusteltu perusteellisesti. Jätän sen tähän tälle päivälle.

 

Kysymys. Miten tiivistätte tämän kokouksen?  Se oli tuloksellinen, se oli hyvä vai ei?

SULLIVAN. Se oli hyödyllinen kokous. Se oli hyödyllinen siinä mielessä, että se antoi presidentti Bidenille mahdollisuuden esittää selkeästi, suoraan ja avoimesti, mikä on Yhdysvaltojen kanta tähän asiaan. Ja myös siinä suhteessa, että hän koordinoi läheisesti liittolaistensa ja kumppaneidensa kanssa etukäteen. Ja myös puhua mahdollisesta tavasta edetä tästä eteenpäin.

Kysymys. Miten Putinin käyttäytyi kahden tunnin aikana?  Ilmaisiko hän halukkuutta perääntyä?

 

SULLIVAN. Jälleen kerran, pysyn käytännössä olla luonnehtimatta toisen osapuolen asemaa. Hän osaa puhua puolestaan. Sanoisin, että hänen käytöksensä– kuten presidentti Bidenin käytös – oli suoraa ja suoraviivaista.

 

Ja jälleen kerran, kuten totesin avauspuheenvuorossani, tämä oli todellinen keskustelu. Se oli antamista ja saamista. Ne eivät olleet puheita. Se oli vastavuoroisuutta. Presidentti Putin oli syvästi sitoutunut keskustelemaan. Jätän tähän luonnehdinnan hänen asennoitumisestaan.

 

Voin vain kertoa teille: Näiden kahden presidentin kokouksesta tulee heidän tiimeilleen tehtävä alkaa keskustella, kuinka voisimme ajatella diplomaattisesta tiestä.

 

Presidentti teki koko ajan selväksi, että diplomatian on tultava osana jännityksen lieventymistä eikä sen lisääntymistä. Ja nyt seuraamme mitä seuraa tulevina päivinä.

Kiitos, kaverit.

 

8. joulu, 2021