Tällä sivulla on medioiden seurantaa

 

 

 

 

 

 

 

 

Eilinen Ylen A-studio kertoi taas kerran, miten avuton nykyinen positivistinen ja behavioristinen kasvatustiede on tässäkin asissa. Sen seurauksena myös poliittinen, hallinnon ja koulun johto ovat neuvottomia, vaikka näihin ongelmiin on vanha ja hyvä lääke. Suomalainen koulu saa kunniaa oppilaidensa PISA -suorituksilla, mutta sen kasvatustavoitteisiin tai ainakaan menetelmiin ei kuulu kasvattaa nuoria hyviksi ihmisiksi ja kunnon kansalaisiksi. 

 

 

Vihapuheesta alkava koulukiusaaminen ja väkivalta eivät pohjimmiltaan ole mikään ihme, sillä nykyinen positivistis-postmarxilainen kulttuurihegemonia hävittää systemaattisesti kulttuurista kreikkalais-poeettista, kristillistä ja kansallista sivistystä, ja mediakapitalismi puolestaan täyttää tilan väkivallan ja seksin sekoituksilla, eikä esimerkiksi Ylen tarjonta nykyään juuri eroa muusta.

 

 

Aatehistoriallisesti katsoen taustalla on modernin ajan valistuksen kuten Immanuel Kantin ja Havid Humen sekä jatkossa Karl Marxin väärä käsitys ihmisen järkevyydestä ja hyvyydestä luonnon lahjana. Kuitenkin ihmiskunta ja jokainen ihminen on henkisenä olentona sivistyksen tulos.

 

 

Eurooppalaisessa kulttuurissa ja humanitas ihmisyys merkitsee hyveellistä eli viisasta ja tietävää, maltillista ja kohtuullista, oikeamielistä, urhoollista ja lähimmäisenrakasta hyvää ihmistä ja kunnon kansalaista, jonka on kasvattanut kristillinen, kreikkalais-poeettinen, ja suomalais-kansallinen kansansivistys. Juuri se, jota punavihreä ja oikeistopopulistinen äärisuuntaus nykyään hajoittaa. Se on kärjistynyt muoto länsimaisen kulttuuri nykyistä murrosta, eikä siitä selvitä muulla kuin ottamalla jälleen ihmisyys ja sen kehitystarve kaiken yhteiskunnallisen ja valtiollisen kehityksen lähtökohdaksi.

 

 

Tämä ohjelmahan oli Santeri Alkion maalaisliiton sivistysdemokratian lähtökohta, mutta peruskoulun kylpy näyttää huuhtoneen ajatuksen uuden polven kielestä ja mielestä. Vastaava tilanne on myös luterilaisella teologialla, jonka valtavirta meni polvilleen Immanuel Kantin edessä. Eikä näytä rohkenevan nousta omille jaloille, mihin on liittynyt myös liikettä Rooman suuntaan.

 

Melko nopea, halpa ja hyvä ratkaisu olisi, että aloitetaan jälleen opettaa koulussa lapsille ja mediassa vanhemille lähimmäisen rakkautta. Se merkitsee myös demokraattisen kansalaisuuden kasvattamista, sillä demokratia olettaa kansalaistensa olevan riittävän viisaita ja tietäviä, hyveellisiä ja itsenäisiä.

 

 

Sitten ei tarvitsisi varhaista tai myöhempää puuttumista ja poliisien palkkaamista yhä useampien perään. Samalla pitäisi vähentää valtamediassa tulvivia väkivalta- ja vihaohjelmia. Lopulta kaikki olisivat tyytyväisiä.

 

Alkuun pääsisi lukemalla ja ottamalla jälleen vakavasti Matteuksen evankeliumin luvut 5-7. Näin niissä neuvotaan. 

 

Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin.

Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi.

Teille on opetettu tämä isille annettu käsky: ’Älä tapa.’ Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: ’Senkin hölmö’, on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: ’Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen.

Teille on opetettu tämä käsky: ’Älä tee aviorikosta.’ Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.

Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.

Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta Isältänne. Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.

Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttavaa tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.

Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi: ’Annapa kun otan roskan silmästäsi’, kun omassa silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.

Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.  Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen.

 

Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä.

 

Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.

 

Lähde, Raamattu, Matteuksen evankeliumi, luvuista 5-7.

 

Laajemmin samasta aiheesta: Ihmisyyden kehitys ja taantuminen poliittisessa teoriassa.

29. helmi, 2020