Kotisivun soveltava historia

Johdanto Pohjois-Euroopan geopolitiikan historiaan

 

Viime vuosikymmeninä Suomessa on usein unohdettu oman eli Pohjois-Euroopan geopoliittisen ympäristön paikka maapallokartalla sekä sen merkitys alueen valtioiden turvallisuudelle.

Kansainvälinen politiikka on kuitenkin kehittymässä globaalissa mittakaavassa samaan suuntaan kuin aikaisemmin Euroopan, mille on ollut ominaista turvallisuuspoliittisten kysymysten usein aluekohtainen analyysi ja päättäminen.

Erityisesti Yhdysvalloissa on noussut esiin "soveltavan historian" (Applied History) tutkimus, joka käyttää hyväksi historian tutkimusta nykyisten ongelmien analysoimiseen. Nykyisten ongelmien analyysiä auttaa sekä maantieteellis-historiallisten ongelmien että niiden ratkaisumallien jatkuvuuden tunnistaminen.

Tämän suuntauksen kärjessä on erityisesti Harvardin J.F. Kennedy Schoolin Graham Allison.

Seuraavat Kalle Haatasen haastattelut sekä esitys pyrkivät osaltaan avaamaan Pohjois-Euroopan geopolitiikan toistuvia ja erityispiirteitä sen pitkän historian aikana. Ne perustuvat mm. ylläolevien kirjojen tutkimuksiin.

 

Kalle Haatasen haastattelut YLE:ssä ovat seuraavissa osoitteista.

 

Ruotsin suurvallan nousu ja tuho, Uudenkaupungin rauhan poliittinen historia 1521-1721

Teoksen teksti sähköisessä muodossa TÄSSÄ

 

Suomen synty ja kuohuva Euroopp 1789-1919

 

Nuori Suomi sodan ja rauhan Euroopassa 1918-1922

 

 

(Seuraavan esityksen kuvat suurenevat niitä klikkaamalla)