.

Syytesuoja, Lehtinen, Vennamo ja Kekkonen

Lasse Lehtinen on nykyisessä eduskunnan syytesuoja-asiassa oikeassa, mutta puhuessaan samassa yhteydessä mm. Ilta-Sanomissa Veikko Vennamon vuoden 1974 tapauksesta hän puhuu vastoin parempaa tietoaan. Ensinnäkin sillä ei ollut mitään tekemistä Urho Kekkosen kanssa ja toiseksi, siinähän nimenomaan käytettiin eduskunnan omaa järjestyksen pitoa, jota Lasse Lehtinen nyt täysin perustellusti puolustaa. Mainittakoon, että eduskunnan äänestäessä 28.5.1974 kansanedustaja Vennamon kahden viikon lomautuksesta kansanedustaja Lehtinen äänesti sen puolesta.

 

Seuraavassa eduskunnan pöytäkirjaa toukouun 24. ja 28. päiviltä 1974.


Eduskunnan pöytäkirja
Täysistunto 24.5.1974
Varapuhemies (Helle):
Huomautukset ed. V. Vennamolle loukkaavien sanojen käyttämisestä ja ed. Kortesalmelle kidenkäytöstä.

Ensi mm ä i ne n v a r apu he m i e s: Todettuani viime tiistain toisen täysistunnon sekä eilen pidetyn täysistunnon pöytäkirjasta, että ed. V. Vennamo on lapsilisälain muutta· mista koskevan asian kohdalla esittämissään kahdessa puheenvuorossa samoin kuin eduskun· nan oikeusasiamiehen kertomuksen käsittelyn yhteydessä esittämissään puheenvuoroissa käyttänyt loukkaavia sanoja eduskunnan puhemiehestä sekä toisista kansanedustajista, huomautan, että tällainen menettely ei valtiopäiväjärjestyksen 58 §:n mukaan ole sallittua. Todettuani vielä eilen pidetyn täysistunnon pöytäkirjasta, että ed. Kortesalmen kielenkäyttö eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksen käsittelyn yhteydessä ei vastaa vakaan ja arvokkaan esiintymisen vaatimuksia, huomautan, että tällainen käytös ei valtiopäiväjärjestyksen 58 §:n mukaan ole sallittua.

13) Valtioneuvoston päätös 25 päivältä tämmikuuta 1974 hinnanerojen perimisestä nestemäisten polttoaineiden hinnankorotuksen yhteydessä sekä valtioneuvoston päätös 25 päivältä tammikuuta 1974 moottoribensiinien, -petrolin, dieselöljyn, kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä valopetrolin hinnoista.

Esitellään perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 29 ja otetaan ainoaan käsitte1 y y n siinä valmistelevasti käsitellyt yllämainitut päätökset.
Puhemies: Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 29. Keskustelu asiasta julistettiin viime istunnossa päättyneeksi.
Ed. V. Vennamo ryhtyy puhumaan.
P u h e m i e s ( koputtaa) : Keskustelu on päättynyt.
Ed. V. Vennamo jatkaa puhumista.
P u h e m i e s ( koputtaa) : Kiellän puhumasta! Ed. V. Vennamo ei ole saanut puheenvuoroa.
Ed. V. Vennamo jatkaa puhumista.
P u h e m i e s ( koputtaa) : Istunto keskeytetään ja sitä jatketaan viiden minuutin kuluttua.
Täysistunto keskeytetään kello 13.38.

Täysistunto 28.5.1974
Edustajan pidättäminen määräajaksi istunnoista.
Puhemies (Sukselainen): Sen johdosta, että ed. V. Vennamo viime perjantain täysistunnossa on puheenvuoroa saamatta ryhtynyt puhumaan ja puhemiehen kahdesta huomautuksesta huolimatta jatkanut puhumistaan niin, että istunto on ollut pakko keskeyttää, puhemiesneuvosto ehdottaa eduskunnan päätettäväksi, että ed. V. Vennamo on valtiopäiväjärjestyksen 58 §:n perusteella järjestyksen rikkomisesta pidätettävä eduskunnan istunnoista tämän ja ensi viikon ajaksi.

Keskustelu
Äänestys

P u h e m i e s: Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 4 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 43.
Eduskunta on hyväksynyt puhemiesneuvoston ehdotuksen.
P u h e m i e s: Eduskunnan äsken tekemän päätöksen perusteena pyydän ed. V. Vennamoa jättämään istuntosalin.
Ed. V. Vennamo: Herra puhemies! Perustuslain vastaista päätöstä ei saa panna täytäntöön. Minä pidän kiinni kansanedustajien perusoikeuksista. Minua ei pystytä erottamaan eduskunnasta.
Kun ed. V. Vennamo ei poistu istuntosalista, lausuu
Puhemies: Istunto keskeytetään ja lehterit tyhjennetään välittömästi. Istuntoa jatketaan kymmenen minuutin kuluttua.
Täysistunto keskeytetään kello 15.23.

"Ystäväni Gorbatshov"


Yle lähettää tänään 1. heinäkuuta Yle Areenassa jo olevan dokumentin "Ystäväni Gorbatshov", joka kertoo hänestä ja Neuvostoliiton hajoamisesta. Gorbatshovin avustajana oli pitkään monille suomalaisille tuttu Andrei Gratshov. Kuvissa on myös ikäpolven tuttavien tapaaminen hänen käydessään Suomessa 2008, mukana mm. Jarmo Mäkelä, Ulf Sundqvist ja Heikki Talvitie. Kolmas kuva on tapaamisestamme Pariisissa, kun siellä julkaistiin käännös Henry Kissingerin ”World Order” -teoksesta ja Andrei oli yksi sen kommentoijista.

 

Gratshov on vuoden1991 jälkeen asunut Pariisissa, ja olen seurannut hänen kirjallista toimintaansa. Suraavassa arviot kahdesta kirjasta, jotka antavat taustaa myös Gorbatshov -dokumentille.

 

Gratshovin muistelmassa on varsin tarkkaa ja kriittistä tietoa vuosien ajalta tapahtumien kulusta jouluun 1991. TÄSSÄ

 

Uusin kirja on ”Un nouvel avant-guerre? des hyperpuissances à l'hyperpoker”, vapaasti käännettynä ”Uusi sotaa edeltävä aika, supervalloista superpokeriin.” Siinä on myös sekä kirjailijan että arvioijan analyysiä kylmän sodan ajasta ja Suomen paikasta siinä. Arvio on valitettavasti vain englanniksi, mutta lienee paikallaan kääntää se myös suomeksi. TÄSSÄ