Tällä sivulla on medioiden seurantaa

 Kylmän sodan kokeneen lähettilään puheesta tulee mieleen WW II, jonka selvittelyn ymmärtämiseen Suomen kannalta tarvittiin WW I:n kokeneita: Mannerheim, J.K. Paasikivi ja Carl Enckell.

 

 

 

 

(Julkaistu Historian ystäväin liiton kotisivulla: Tapahtumia historianystavat)

 

Arvoisat historian ja Suomalaisten Historiapäivien ystävät,

 

Kansainvälisessä politiikassa on jälleen kyseessä maailman HEGEMONIA, jonka säilyttämiseksi ja saavuttamiseksi käydään kamppailua arvoilla ja ideologioilla. Tavoitteena on globaaliherruus, mutta olemme jo kokeneet sen, että globalisaatioon liittämämme myönteiset odotukset eivät ole toteutuneet. Kauppasodat, pakotteet ja sotilaallisen varustelun määrä osoittavat globaalin maailman pirstoutuneisuuden.

 

Pandemian puristuksessa maailma ja Eurooppa ilman rajoja oli illuusio ja monet ovat jo ymmärtäneet, että kansallisvaltio on ollut suomalaisten turvallisuuden perusta. Jopa Pohjoismaat ovat nostaneet raja-aidat toisilleen.

 

Olemme saaneet tuta varsin konkreettisesti, että maailman hegemoniaa ylläpitävä Yhdysvallat on jakaantunut kansakunta. Englanti on jättänyt Euroopan unionin saavuttaakseen jälleen suvereenisuutensa. Euroopan unionin piirissä on muutakin hajaannusta. Kyseessä on nimenomaisesti Vanhan ja Uuden Euroopan välinen juopa politiikan suunnasta. Kiina pyrkii maailman suurimmaksi taloudeksi riippumatta autoritäärisestä hallinnostaan. Venäjä on lännen ja suomalaisten arvomaailmasta katsottuna vieras ja toisenlainen. Lännen Venäjä-politiikassa korostuu vaihtoehdottomuus ja pakotteiden käyttö. Suomen Venäjä-politiikka on sidoksissa EU:n minimalistiseen linjaan. Maailma ja sen mukana me suomalaiset haemme turvallisuuttamme ensisijaisesti varustautumalla sotilaallisesti. Emme ole harmaalla vyöhykkeellä, olemme vaarallisella alueella.

 

Hyvät ystävät,

 

Kirjan status on kovassa muutosvaiheessa. Tietoa haetaan entistä enemmän netistä. Tämä muutos näkyy kustannustoiminnassa, kirjakaupoissa ja kirjastoissa. Muutamista Espoon kirjastoista voi lainata nyt lumikenkiä.

 

Media-alalla roiskuu myös. Sosiaalinen media on monien muiden asioiden ohella valtava vihalinko, jonka seurauksena väkivalta lisääntyy nuorten keskuudessa. Viha yleisesti ottaen ei kohdistu vain omaan piiriimme. Siitä saavat osansa naapurimaatkin. Informaatioalustojen omistajat päättävät nyt siitä, ketkä voivat esiintyä sosiaalisessa mediassa. Valtamedia kannattaa tätä voidakseen hallita informaatiokenttää. Media on yksi valtiomahti eikä siten voi edustaa enempää kansaa kuin totuuttakaan. Maailman johtavaksi poliitikoksi mielletty Yhdysvaltain presidenttikin häipyi ydinasesalkkuineen informaatiokentän mustaan aukkoon.

 

Arvoisat kuulijat,

 

Olemme myös eksyksissä ikivanhojen merkitysten kanssa. Mikä on sielu? Mitä on totuus? Mitä on vale? Mikä on tosiasia? Mitä on historia? Mitä on sota? Mitä on rauha?

 

Puhumme sielusta kuin tosiasiasta. On sitten uskon asia ajatella, että sielu on kuolematon. Sielua varten olemme kehittäneet AUKTORITEETTEJÄ, henkisiä ja maallisia, joille olemme luoneet tarinat. Jokainen ihminen uskoo useisiin auktoriteetteihin, pysyviin tai vaihtuviin, ja se antaa elämälle suuntaa ja lohtua. Auktoriteettien seuraaminen on usein johtanut myös sotiin ja hirmutekoihin.

 

Onko totuuden tietäminen ihmiselle mahdollista? Miten voimme tietää jostakin asiasta totuuden, kun emme tiedä totuutta edes omasta itsestämme?

 

Onko valetta se, että esittää tosiasiat toisin kuin luulee niiden olevan? Vai, onko valetta se, että valikoi tosiasiat oman tarinansa uskottavuuden takia.

 

Leo Tolstoi nimesi suuren Napoleonin sotiin liittyvän venäläisen yhteiskunnan kuvauksensa otsikolla: SOTA JA RAUHA.

 

Sotaisa aie ilmoitettiin aikanaan siten, että sotaan lähtevät saivat sotamaalauksen, sittemmin asepuvun. Sodat pyrittiin myös julistamaan. 1800-luvun lopulta asti pyrittiin kehittämään sotiin sopivaa lainsäädäntöä. Nykyisin käydään jatkuvia sotia, jotka muistuttavat digiajan nettipelejä. On sotia terrorismia vastaan tai uutena versiona kybersota. Kyberhyökkäys on helppo tehdä varsin avointa yhteiskuntaa vastaan. Mitä haasteellisempaa valtion puolustaminen on, sitä enemmän kansalaisten perustuslain antamat vapaudet kärsivät.

 

Rauhan tutkimus on konfliktien tutkimista. Henry Kissingerkin ihmetteli, miksei kukaan tutki rauhan tilaa ja sen säilyttämistä? Hän ihmetteli sitä, olisiko tähän ollut materiaalia saatavissa. Ruotsi on esimerkki, johon sopii tämä lähestymiskulma. Yli 200 vuotta rauhantilassa on Euroopan valtioiden keskuudessa saavutus, joka ei ole tullut sattumalta. Mitä rauhantilan pitäminen naapurustossa, jossa kaikki muut toimijat ovat olleet sodassa, on vaatinut Ruotsin yhteiskunnalta? Siinä eräs Tolstoin tapainen tutkimusaihe.

 

Historian kirjoitus keskittyy tosiasioihin ja niiden yhdistämiseen. Paraskin historian kirjoitus on tarinan kerrontaa. Tarinan tekee uskottavaksi se, että historioitsija pyrkii tekemällä perustutkimusta löytämään kaikki asiaan liittyvät tosiasiat ja esittämään ne ja niiden keskinäisen yhteyden historian kirjoittamiseen liittyvällä metodiikalla.

 

Usein sanotaan sotien jälkeisestä historian kirjoittamisesta, että se on voittajan historiaa. Keväällä 1918 sekä valkoiset että punaiset puhuivat kapinasta. Valkoisten voitettua vapaussota-termillä haluttiin korostaa, että Suomen 1918 tapahtumat olivat Suomen ja Venäjän välinen sotatila. Sisällissota-termiä alettiin käyttää II maailmansodan jälkeen, kun kansa oli sekä talvi- että jatkosodassa varsin yhtenäinen valtion johdon harjoittaman politiikan takana. Kansalaissota tuli sitten muotiin uuden sukupolven ottaessa vallan sota-ajan sukupolvelta. Viimeaikaisin historian kirjoitus on lähtenyt siitä, että Brest-Litovskin rauha Saksan ja Neuvosto-Venäjän kesken ratkaisi sodan lopputuloksen. Neuvosto-Venäjä ei voinut enää rauhan jälkeen avustaa punaisia ja saksalaisten sotilaallinen välintulo Suomessa varmisti valkoisille voiton.

 

On myös niin, että kun historian kirjoitus epäonnistuu luomaan kansakunnalle uskottavaa tarinaa, niin sitten tulee Väinö Linna, joka kykenee esittämään historiallisen tilanteen kaunokirjallisesti siten, että se käsitetään tunteen tasolla, jos ei nyt aivan totuutena niin kuitenkin oikeudenmukaisuutena.

 

Tänä päivänä puhumme historiapolitiikasta tai historian käytöstä. Näillä termeillä tarkoitetaan sen tutkimista, miten erilaiset tahot käyttävät historian kirjoitusta omiin subjektiivisiin tarkoituksiinsa.

 

Barak Obama kysyy muistelmissaan sitä, kuinka hyödyllistä on kuvata maailmaa sellaiseksi, millainen sen mielestämme pitäisi olla? Vastaisin tähän, että poliitikolle arveluttavaa ja historioitsijalle tuhoisaa, sillä maailman hegemonia ja auktoriteettien uskottavuus saavutetaan ja ylläpidetään taloudellisen, poliittisen ja sotilaallisen voiman, sen käytön ja sitä tukevien tarinoiden avulla.

 

Avaan XXII Suomalaiset Historiapäivät Sinuhe Egyptiläisen sanoilla: ” Hamasta muinaisuudesta tähän päivään asti kaikki, mitä on kirjoitettu, on kirjoitettu jumalien tähden tai ihmisen tähden. ”

 

 

 

 

 

 

 

 

Eilinen Ylen A-studio kertoi taas kerran, miten avuton nykyinen positivistinen ja behavioristinen kasvatustiede on tässäkin asissa. Sen seurauksena myös poliittinen, hallinnon ja koulun johto ovat neuvottomia, vaikka näihin ongelmiin on vanha ja hyvä lääke. Suomalainen koulu saa kunniaa oppilaidensa PISA -suorituksilla, mutta sen kasvatustavoitteisiin tai ainakaan menetelmiin ei kuulu kasvattaa nuoria hyviksi ihmisiksi ja kunnon kansalaisiksi. 

 

 

Vihapuheesta alkava koulukiusaaminen ja väkivalta eivät pohjimmiltaan ole mikään ihme, sillä nykyinen positivistis-postmarxilainen kulttuurihegemonia hävittää systemaattisesti kulttuurista kreikkalais-poeettista, kristillistä ja kansallista sivistystä, ja mediakapitalismi puolestaan täyttää tilan väkivallan ja seksin sekoituksilla, eikä esimerkiksi Ylen tarjonta nykyään juuri eroa muusta.

 

 

Aatehistoriallisesti katsoen taustalla on modernin ajan valistuksen kuten Immanuel Kantin ja Havid Humen sekä jatkossa Karl Marxin väärä käsitys ihmisen järkevyydestä ja hyvyydestä luonnon lahjana. Kuitenkin ihmiskunta ja jokainen ihminen on henkisenä olentona sivistyksen tulos.

 

 

Eurooppalaisessa kulttuurissa ja humanitas ihmisyys merkitsee hyveellistä eli viisasta ja tietävää, maltillista ja kohtuullista, oikeamielistä, urhoollista ja lähimmäisenrakasta hyvää ihmistä ja kunnon kansalaista, jonka on kasvattanut kristillinen, kreikkalais-poeettinen, ja suomalais-kansallinen kansansivistys. Juuri se, jota punavihreä ja oikeistopopulistinen äärisuuntaus nykyään hajoittaa. Se on kärjistynyt muoto länsimaisen kulttuuri nykyistä murrosta, eikä siitä selvitä muulla kuin ottamalla jälleen ihmisyys ja sen kehitystarve kaiken yhteiskunnallisen ja valtiollisen kehityksen lähtökohdaksi.

 

 

Tämä ohjelmahan oli Santeri Alkion maalaisliiton sivistysdemokratian lähtökohta, mutta peruskoulun kylpy näyttää huuhtoneen ajatuksen uuden polven kielestä ja mielestä. Vastaava tilanne on myös luterilaisella teologialla, jonka valtavirta meni polvilleen Immanuel Kantin edessä. Eikä näytä rohkenevan nousta omille jaloille, mihin on liittynyt myös liikettä Rooman suuntaan.

 

 

Melko nopea, halpa ja hyvä ratkaisu olisi, että aloitetaan jälleen opettaa koulussa lapsille ja mediassa vanhemille lähimmäisen rakkautta. Se merkitsee myös demokraattisen kansalaisuuden kasvattamista, sillä demokratia olettaa kansalaistensa olevan riittävän viisaita ja tietäviä, hyveellisiä ja itsenäisiä.

 

 

Sitten ei tarvitsisi varhaista tai myöhempää puuttumista ja poliisien palkkaamista yhä useampien perään. Samalla pitäisi vähentää valtamediassa tulvivia väkivalta- ja vihaohjelmia. Lopulta kaikki olisivat tyytyväisiä.

 

 

Alkuun pääsisi lukemalla ja ottamalla jälleen vakavasti Matteuksen evankeliumin luvut 5-7. Näin niissä neuvotaan. 

 

 

Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin.

 

 

Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.

 

 

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi.

 

 

Teille on opetettu tämä isille annettu käsky: ’Älä tapa.’ Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: ’Senkin hölmö’, on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: ’Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen.

 

 

Teille on opetettu tämä käsky: ’Älä tee aviorikosta.’ Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.

 

 

Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.

 

 

Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta Isältänne. Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.

 

 

Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttavaa tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.

 

 

Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi: ’Annapa kun otan roskan silmästäsi’, kun omassa silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.

 

 

Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.  Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen.

 

 

Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä.

 

 

Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.

 

Lähde, Raamattu, Matteuksen evankeliumi, luvuista 5-7.

 

Laajemmin samasta aiheesta: Ihmisyyden kehitys ja taantuminen poliittisessa teoriassa.

 

Perjantai 13.6.2014 klo 06.12

Se Suomi, jossa Antti Herlin haluaa jatkossakin asua, pitää huolta vähäosaisista ja muualta tulleista. Ja huolehtii suhteistaan Venäjään.

 

Antti Herlinin mukaan Venäjä-suhteet on pidettävä kunnossa.

 

Koneen pääomistaja Antti Herlin puhui eilen Suomen Sotaveteraaniliiton liittojuhlassa Oulussa. Talouselämän nokkamiehen esittämäksi puhe oli sisällöltään ja tyyliltäänkin poikkeuksellisen.

 

Herlin lainasi puheensa aluksi Urho Kekkosen kirjoitusta sotavuodelta 1943. Siinä silloinen nouseva poliitikko kiitti kansakunnan vaikeina aikoina osoittamaa kasvavaa paineensietokykyä, moraalia: "Että jaksetaan kestää. Ja mikäli mahdollista: että jaksetaan kestää iloisella mielellä."

 

Tuo Kekkosen ohje ja kannustus on Herlinin mielestä ajankohtainen nytkin, kun taloustaantuma jatkuu ja "sotavuosiemme vihollinen on taas otsikoissa".

 

Vaikka Ukrainan kriisi on nostanut turvallisuuspoliittista keskustelua, Herlin kehotti pitämään mielessä, että yksi ei muutu:

 

- Meillä on pitkä maaraja Venäjän kanssa.

 

Suomi on EU:n rintamassa, mutta meidän on pidätettävä itsellämme oikeus tulkita EU:n Venäjä-politiikkaa. Tarvitaan siis selkärankaa, jonka varassa Suomi voi omia etujaan vaalien tehdä ratkaisuja muuttuvissa tilanteissa.

 

- Suomettua emme enää halua, mutta suhteet Venäjään on tietenkin pidettävänä hyvinä. Uskon johtajiemme tähän kykenevän.

 

Suvaitsevaisuus voitti

 

Herlin analysoi myös Suomen asemaa viime sotien vaihtelevissa käänteissä, milloin Neuvostoliittoa vastaan, milloin natsi-Saksan rinnalla tai sitä vastaan.

 

- Mielestäni nuo sodat käytiin todellakin myös vapauden ja suvaitsevaisuuden puolesta, ääriliikkeitä vastaan, hän tulkitsi.

 

- Olemme aina olleet vapautta rakastava mutta myös perusolemukseltamme suvaitsevainen kansakunta. Sotien jälkeinen aika opetti meille vielä lisää suvaitsevaisuutta, kun piti oppia tulemaan toimeen entisen vihollisen kanssa.

 

Suomettumisen aika

 

Lapsuusmuistojen kautta Herlin pääsi puhumaan "suomettumisen" ajasta, "jossa oli hyvät ja huonot puolensa". Erityisen hyvät ne olivat Kone Oy:lle, joka hyötyi idänkaupasta ja monopoliasemastaan hissien ja nostureiden viennistä Neuvostoliiton vaativimpiin rakennuskohteisiin.

 

- Tämä kauppa oli yksi mahdollistaja Koneen laajentumisessa länteen. Neuvostokaupan katteilla ostettiin toimintaa Länsi-Euroopasta.

 

Idänkauppa toi paljon työtä suomalaisille ja sitä saavat menestyksestään kiittää myös monet muut nykyhetken suurimmat suomalaisyritykset.

 

Huolta vähäosaisista

 

Meidän on Herlinin mielestä syytä kantaa huolta maamme ja maanosamme nykyisestä kehityksestä, kun ääriliikkeet menestyvät monissa EU-maissa.

 

- Avoimesti rasistiset yksilöt saivat paljon ääniä Suomessakin, muutamissa muissa Euroopan maissa tilanne on paljon vakavampi.

 

Puheen loppu oli Herlinin omien arvojen ja arvostusten avoin tunnustus:

 

- Hyvät sotaveteraanit, minun Suomeni, jonka vapaudesta teitä vielä kerran kiitän ja jossa haluan asua, kunnioittaa tuota vanhaa viisautta (arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin). Siinä Suomessa pidetään huolta vähäosaisista. Siinä Suomessa saavat eri taustaiset ihmiset elää pelkäämättä, eikä se ole yhden totuuden maa. Sen poliittinen järjestelmä saattaa aika ajoin vaikuttaa tehottomalta, ja moni asia tuntuu menevän huonoon suuntaan. Mutta kuulijat, viimeksi mainittu on hinta siitä, että Suomessa otetaan kaikki kansalaiset huomioon, ja tämä hinta kannattaa maksaa.

 

TIMO HAKKARAINEN
timo.hakkarainen@Iltalehti.fi - Suomen suurin uutispalveluilmedia.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Juha Sipilä Keskustan puoluevaltuustossa 26.4.2014. Punnittua ja harkittua alusta loppuun. (Koko Keskustan sivulla oleva puheen turvallisuuspoliittinen ja Ukrainaa koskeva osa):

 

 

Ukrainan kriisi koettelee parhaillaan luottamusta siihen käsitykseen, että Euroopassa olisi päästy voimapolitiikasta eroon. Ukrainan kasvukivut itsenäisyyteen eivät ole juuri hellittäneet kahdessakymmenessä vuodessa. Maalla on runsaasti työtä demokratian vakiinnuttamisessa, oikeusvaltiokehityksen, ihmisoikeuksien, sananvapauden ja korruption vastaisuuden kehittämisessä. Nämä ovat perusedellytyksiä pitkäjänteiselle koko kansaa palvelevalle talouden kehitykselle.

 

Keskusta on antanut tukensa maamme valtiollisen johdon työskentelylle osana Euroopan unionia kriisin ratkaisemiseksi. Voidaan sanoa, että EU on toiminut yllättävän yhtenäisesti kriisin ollessa päällä. Tätä on ulkosuhdehallinnon uudistuksella tavoiteltukin. Tällaisissa suurissa kysymyksissä unionia mitataan: EU:n pitäisi edustaa meitä kaikkia ja olla vaikutusvaltainen.

 

Kritiikin kärki kohdistuu kriisiä edeltävään aikaan. Silloin unioni ei pystynyt olemaan riittävän yhtenäinen ja vahva liennyttääkseen kohonnutta jännitettä Venäjän ja Ukrainan välillä.

 

Keskusta on pitänyt tärkeänä sitä, että Suomi säilyttää oman harkintansa siitä, että hoidamme tarvittaessa Venäjän kanssa niitä asioita, jotka maidemme välillä on aina hoidettava. Tämä on myös mahdollista yhteisestä EU-linjasta huolimatta. Meillä on yhteistä rajaa Venäjän kanssa enemmän kuin muilla Euroopan mailla yhteensä.

 

Voimapolitiikka ei ole koskaan täysin hävinnyt maailmasta taloudellisen keskinäisriippuvuuden lisääntymisestä huolimatta. Taloudellisista riippuvuuksista johtuen sellaisen politiikan toteuttaminen on vaan entistä vaikeampaa. Ukrainan kriisi ja Venäjän käytös siinä ovat palauttaneet voimalla uhkaamisen myös Eurooppaan. Tätä ei voi hyväksyä.

 

Kehitys on luonnollisesti johtanut Suomessa pohdintaan omasta asemastamme. Tällaisessa tilanteessa tärkeää on säilyttää maltti. Kun kriisin ratkaiseminen näyttää olevan hiuskarvan varassa eikä edellispäivänä kirjoitetun puheen ajankohtaisuudesta voi seuraavana päivänä olla varma, niin mielestämme kaikkien Euroopassa pitää edistää kriisin ratkaisemista eikä syöttää siihen uusia epävarmuutta lisääviä tekijöitä.

 

Keskustan ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on selvä. Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa, jonka uskottava puolustus pohjautuu yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen maanpuolustukseen sekä korkeaan maanpuolustustahtoon. Mielestäni näköpiirissä ei ole syytä hakea Nato-jäsenyyttä, jatkamme kumppanuusyhteistyötä esimerkiksi harjoitusten muodossa Naton kanssa ja pidämme yllä aitoa mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä eli Nato-optiota. Jos Suomi päättäisi hakea jäsenyyttä, siitä pitää järjestää kansanäänestys. Meidän on Suomena vaalittava omaa liikkumatilaamme niin, että muut eivät pääse määrittämään asemaamme. Tämä aito liikkumatila on saavutettu vähitellen sodan jälkeisessä Suomessa pitkäjänteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ansiosta.

 

Muutama viikko sitten kuulimme yllättäen pääministeri Jyrki Kataisen kannan, että Suomen paikka on hänen mielestään Natossa. Minusta pääministerin ei pitäisi keskellä kriisiä lähettää tällaista viestiä maailmalle, kun hänen oman hallituksensa ohjelma on hengeltään täysin päinvastainen. Ohjelmassa on nimenomaan päätetty, että jäsenyyttä ei valmistella. Se ei anna kovin johdonmukaista kuvaa hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

 

Nostan tämän esille siksi, että historian saatossa keskellä tällaisia myllerryksiä on olemassa riski, että osana kriisien ratkaisua meidän päämme yli haetaan hiljaista ymmärrystä, joka määrittää asemamme Euroopassa meiltä kysymättä. Juuri tällaisen mielikuvan välttämiseksi oman liikkumatilan ylläpito ja hyvistä naapuruussuhteista huolehtiminen ovat ensiarvoisia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvin monien ulkomaisten ja kotimaisten kommenttien lukemisen jälkeen komentaja Ari Puheloisen analyysi Ukrainan kriisistä tuntuu yhdeltä parhaimmista. Siksi liitän sen kotisivun toimesta litteroituna kokonaisuudessaan Mediaseurantaa –sivulle.

 

Ylen aikaisen puolustusvoimien komentajan Ari Puheloisen haastattelu 20.3.2014.

(Toimittajan kysymykset tiivistetty)

 

Tuliko Ukrainan kriisi yllätyksenä?

Aina tällaiset isot muutokset tulevat tavallaan yllätyksenä enemmän tai vähemmän. Totta kai tehtäviin kuuluu arvioida erilaisia tilannekehityksiä ja tällainenkin mahdollisuus on ollut ajatuksissa. Mutta kyse onkin siinä yllättävyydessä siitä, mitä tulevaa kehitysvaihtoehtoa on osannut pitää todennäköisenä ja mitä vähemmän todennäköisenä. Ja kyllä tämä on kuulunut tähän jälkimmäiseen kategoriaan, eli ei sitä kovin todennäköisenä osannut pitää.

 

 

Mitä merkkejä on ollut?

Tietysti tämä tilanteen kokonaiskehitys ja yleisesti se, mitä voi arvioida Venäjän strategisista päämääristä ja mitä siinä valossa sitten Venäjä voisi tehdä. Mutta kyse on aina sitten arvioista Venäjänkin kannalta, että mitkä ovat panokset, mitä saavutetaan ja mitkä ovat riskit ja niin edelleen, ja tässä nyt on päädytty tällaiseen ratkaisuun.

Poliittinen vai sotilaallinen kriisi?

 

 

No en ihan ole sitä mieltä että se olisi muuttunut poliittisesta sotilaalliseksi. Kyllä tämä mielestäni on edelleenkin poliittinen kriisi ja ratkaisuja siihen pitäisi hakea poliittista tietä. Sotilaallisessa tilanteessa minun mielestäni on hyvää se, että tässä ei ole varsinaisesti sodittu. (Toimittaja: Sekö tekee ettei ole sotilaallinen?) Ei varsinaisesti, mutta jos ajatellaan taustoja ja venäjän päämääriä ja sitä että millä tasolla suurimmat haasteet ovat, niin tässä mielessä painotan sitä, että se on poliittinen ennen kaikkea. Kysehän on nyt siitä, että Venäjä käyttää politiikan tekoon sotilaallista voimaa.

 

 

Kuinka suunniteltua nämä tapahtumat ovat olleet?

Varmasti aina kaikkia tällaisia toimintoja suunnitellaan ja mielestäni se ei nyt ole se oleellisin kysymys, että mitä on suunniteltu milloin ja mitä on päätetty milloin. Minusta oleellisinta on arvioida tässä, että mitkä ovat Venäjän isoja päämääriä. Minä näen tässä kaksi strategista pitkän aikavälin päämäärää, joiden toteutukseen myöskin tämä tilanne liittyy.

 

Ensimmäinen niistä on se, että Venäjä näyttää pyrkivän pitkällä tähtäyksellä palauttamaan sitä vaikutusvaltaa tai ainakin osaa siitä vaikutusvallasta jota aikoinaan Neuvostoliitolla oli. Toinen päämäärä ja nimenomaan täällä lännen ja Euroopan suunnalla on minun arvioni mukaan se, jota voitaisiin kansainvälisessä politiikassa vakiintunutta termiä käyttäen kuvata sanalla ”containement” eli patoaminen tai rajoittaminen, siis päämääränä lännen vaikutuksen Venäjän rajoille tulon ja laajentumisen rajoittaminen. Ja näiden päämäärien valossa minun mielestäni pitää myöskin katsoa näitä tapahtumia.

 

 

Onko tämä ollut enemmän suunnitelmallista kuin hallitsematonta?

Kyllä minä uskon, että tämä liittyy myös näiden strategisten päämäärien toteutukseen, mutta kysehän on myöskin siitä että, milloin on Venäjän kannalta katsottuna siis Venäjän silmin tarkasteltuna sopiva tai viimeinen tilaisuus tehdä tällainen askel eli milloin siihen on mahdollisuudet, ja Venäjä on aina ollut hyvin taitava käyttämään nopeasti hyväksi tällaisia aikaikkunoita jos tällaista imaisua voi tässä käyttää kuin aikaikkuna.

 

 

Putinin puhe: teidän mielestänne onko siis niin, että tämä tästä vielä laajenee?

En näe tässä nyt sellaista välitöntä uhkaa, että tämä laajenisi. Venäjällä on tällaiset päämäärät nyt laajentaa vaikutustaan ja Venäjä käyttää siihen poliittisia, taloudellisia ja tarvittaessa niin kuin olemme huomannet myöskin sotilaallista toimintaa niiden päämäärien ajamiseen. Ei mielestäni tästä voi suoraan tehdä johtopäätöstä, että tämä nyt heti kohta tämä nyt jotenkin sotilaallisena kysymyksenä laajenisi. Kyllä kyse on ennen kaikkea siitä, että se politiikka ja sen politiikan toteutus strategisine päämäärineen sanelee sitä linjaa, mitä edetään ja mielestäni konfliktit ja tämänkin tasoiset konfliktit eivät ne tuosta syty yhtäkkiä tuosta noin vaan ikään kuin improvisoituina.

 

 

Siis ei laajene Ukrainaan vai Ukrainasta vielä ulkopuolellekin?

Minun mielestäni tässä on isoja pidäkkeitä sillekin, että tämä toiminta laajenisi siis sotilaallisena toimintana itäiseen Ukrainaa, ja talouden alalla varmaankin Venäjän pitää ottaa huomioon tällaiset asiat, miten laajoja vaikutuksia sillä voi olla ja luulenpa, että kun ne vaikutukset loppujen lopuksi ovat varsin isoja ja vaikuttavat Venäjän valtion kassaan niin luulen, että ei Venäjä ole valmis merkittävästi vajauttamaan tai tyhjentämää valtion kassaa Ukrainan vuoksi.

 

 

Ovatko pidäkkeet vain taloudellisia vai onko muitakin?

Varmasti on poliittisia, koska kyllä luulen tässä eri puolilla ajatellaan, sitä että mikä on turvallisuustilanne tulevaisuudessa Euroopassa, ja se on minunkin ajattelussani voisiko sanoa ykköshuoli, kun tämä kuitenkin tavalla tai toisella tämä akuutti tilanne tässä häipyy otsikoista vähän niin kuin sisäsivuille, niin se iso huoli on siinä, että mitä tällaiset kehityskulut antavat aihetta olettaa Euroopan turvallisuusilmapiiriltä tulevaisuudessa ja turvallisuustilanteesta.Tuleeko siinä tapahtumaan merkittävää ja pitkäaikaista kylmenemistä, mikä vaikeuttaa yhteistyötä joka vaikeuttaa taloudellista kanssakäymistä ja niin edelleen. Ja täällä mielestäni ovat ne isot kysymykset nyt heti tämän akuutin tilanteen jälkeen.

 

 

Baltia, kuinka aiheellinen esimerkiksi Viron huoli omasta turvallisuudestaan on?

Baltian mailla tuntuu olevan iso huoli turvallisuudestaan ja kyllä minä jätän sen arvion nyt muille. Ei minulle ole tarpeellista kommentoida sitä kuinka aiheellista se on tai näin. Turvallisuuskäsitykset muodostuvat kunkin valtion kohdalla siitä tilanteesta missä ollaan, miten ympäristön tilannetta tarkastellaan miten sitä tulkitaan ja niin edelleen. Tässä voisi olla hyvä kysyä tätä Baltian maiden edustajilta.

 

 

Nato on siellä lisännyt läsnäoloaan.

Kyllä Natomaathan huolehtivat muun muassa ilmavalvonnasta sillä alueella tai lentokonepäivystyksestä ja sitä koneiden määrää on siellä jonkin verran lisätty.

 

 

Entä sitten Puola?

Kyllähän Puola näyttää selvästi olevan huolestunut turvallisuudestaan ja minä sijoitan tämän heidän aloitteen juuri samaan kehykseen siitä, mitä mainitsin miten kukin maa tarkastelee omaa turvallisuuttaan. En pidä yllättävänä sitä, että tätä konsultaatiomahdollisuutta tässä nyt sovelletaan.

 

 

Millaisena näette Krimin tulevaisuuden?

Kyllä se näyttää siltä, että Krimin tulevaisuus on Venäjän yhteydessä ja varmaankin Ukrainan valtiojohdossa ja sotilasjohdossa on tehty tämä johtopäätös että, joukot vedetään sieltä pois, että vältetään tilanteen pahenemista. Ja näin ollen tämän arvion taustalla on varmaan se näkemys, että Ukraina voi sotilaallisesti sillä alueella saavuttaa enää mitään.

 

 

Naton pääsihteeri Rasmussen on todennut, että tämä on vakavin uhka sitten kylmän sodan?

No kyllähän tämä vakava uhka on ja ennen kaikkea tämän tulevan kehityksen kannalta, että mitä viitteitä tämä antaa tulevaisuudesta. Ilman muuta vakava kysymys.

 

 

Entä sitten Suomen kannalta?

Sehän on ihan normaalia, se että lähialueen maat harjoittelevat niin Norja, Ruotsi, Baltian maat kuin Venäjäkin. Merkittävintä liikettä oli silloin, kun tämä kriisi alkoi kärjistyä ja kun Venäjällä oli tämä laajempi sotaharjoitus. Mitä tulee tähän valvontaan, tietysti tällaisessa tilanteessa me pidämme silmät ja korvat auki, niin että tiedämme mikä tilanne on. Kuitenkin pääpiirteissään voidaan sanoa, että näinä viikkoina se sotilaallinen toiminta jota Venäjällä on Suomen lähialueilla se on ollut normaalitasoa. Ja vielä viime päivinäkin aivan voisiko sanoa rauhallista ja jokapäiväistä. Eli ei tässä Suomen suuntaan ole, jos tässä nyt niin kuin näyttää siltä, että kansalaisten ajatuksissa on tällaisia uhka-arvailuja päällimmäisenä. Niin ei tässä nyt sellaiseen ole aihetta.

 

 

Mitä käytännössä tarkoittaa ilmatilan valvonnan lisääminen?

Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, millä tavalla me painopisteytämme tutkein käyttöä ja päälläoloa, kuinka monta niitä milloinkin on milläkin sektorilla päällä ja näin edelleen. Tämäntapaista ikään kuin tilannepäivystystä, esimerkiksi.

 

 

Mitä tämä uusin harjoitus tässä tilanteessa merkitsee?

En nyt aivan tarkkaan tiedä kaikista mitä on ennakkoon sovittu, mutta se on selvä tosiasia, että viime vuosina Venäjän aktiviteetti on kasvanut. Ja olenhan minä sen sanonut julkisuudessa jovarmaan  kauan sitten viime vuonnakin, että minun arvioni on että Itämeren ja Pohjois-Euroopan piirissä sotilaalliset harjoitukset tuleva tulevaisuudessa lisääntymään. Mutta todellakin voisiko sanoa isoin tapahtuma oli tämä silloin kun tämä tilanne alkoi kärjistyä tämän ison harjoituksen ne osat joita toteutettiin täällä Suomen lähialueella. Tällainen ilmavoimaharjoitus, joka nyt on käynnissä, sillä on varmaankin omat harjoitustavoitteensa, mutta todennäköisesti sillä on myöskin turvallisuuspoliittisia tavoitteita sen ajoituksessa ja suuntaamisessa ja niin edelleen. Kyllä varmaan kumpiakin tässä tilanteessa sillä haetaan.

 

 

Mitä mieltä olette Hägglundin lausunnosta?

No hän osaa varmaan sanoa mielipiteensä ihan oikein eikä minun ole sitä tarpeen ryhtyä sitä nyt tässä arvuuttelemaan tai arvioimaan. Mutta mielestäni on tärkeätä tässä tiedostaa, ettei Suomi ole Ukraina eikä meillä ole Ukrainaan tilannetta. Venäjällä ja Ukrainalla on ongelma. Suomella ja Venäjällä ei ole ongelmaa. Ja kyllähän tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja puolustuspolitiikan hyvä hoito ja yleensäkin naapurisuhteiden hoitaminen on tässä aivan avaintekijä. Eivät ne sotilaalliset uhat tässä nyt noin vain synny. Kyllähän taustalla sitten, no jos katsomme historiaa voimme selvästi havaita, että siellä on aina joku valtioiden välinen intressiristiriita, joka sitten jos se ei muuten järjesty niin sitten joku saattaa turvautua sotilaallisen voiman käyttöön. Eli tässäkin mielessä niin en nyt näe tässä erityistä huolta Suomen kannalta.

 

 

Kuinka paljon tämän kaiken pitää heijastua puolustuksemme periaatteisiin?

Geopolitiikkaa tässä on paljon painotettu. Minun näkemykseni on, että geopolitiikkaa on aina enemmän tai vähemmän ilmassa. Huolestuttavaa on se, onko voimapolitiikka palaamassa. Ja silloin jos ikään kuin pakolla asetetaan asioita tiettyyn järjestykseen sillä ei valitettavasti oikein pysyviä ja hyviä ratkaisuja saavuteta. Suomen puolustustarpeet on viimeksi ja mielestäni aivan kattavasti määritelty valtion turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa vuodelta 2012. Ja ne lähtevät Suomen alueesta ja sen suojaamistarpeesta erilaisissa tilanteissa. Toisin sanoen eivät Suomen puolustustarpeet tänä päivänä linkity Ukrainan kriisiin, vaan niillä on omat voisiko sanoa objektiiviset ja faktoihin perustuvat syynsä. Ja totta kai Suomen pitää tulevaisuudessakin huolehtia alueestaan, ja meillä on tässä puolustustarpeiden hoitamisessa rahoitushaaste se on ihan selvää, vuosikymmenen puolenvälin jälkeen.

 

 

Onko Venäjän voimapolitiikka tehnyt paluun?

Saa nähdä. Se on juuri tämä minun iso huoli voi sanoa tulevaisuudessa, että tuleeko Euroopassa tällainen voimapolitiikan jonkin ajan kestävä tai enemmän tai vähemmän vahva paluu. Mielellään sitä ei näkisi.

 

 

Eikö Suomen puolustuspolitiikka ole kuitenkin linkittynyt siihen mitä Venäjällä tapahtuu?

Totta kai me seuraamme turvallisuusympäristöä kaikin tavoin, mitä siellä tapahtuu. Mutta tämän sotilaallisen puolustuksen ideahan on siinä, että kun me ylläpidämme riittävää puolustuskykyä niin sillä me ennaltaehkäisemme sitä, ettei uhkia Suomea vastaan syntyisi. Ja jos kuitenkin tällainen ennaltaehkäisy ei sitten toimi, niin sitä puolustuskykyä säätelemällä ja kohottamalla me pyrimme rakentamaan sellaisen ennalta estävän kynnyksen, että jos joku nyt haluaa tai harkitsee sotilaallista toimintaa Suomea vastaan, niin sitten se taho joutuu miettimään että kuinkas paljon tähän oikein pitää satsat, ja tässä suhteessa se on siihen mitä tavoitellaan ja tämä tällainen ennaltaehkäisymekanismi on se millä idealla meidän puolustuksemme toimii. Mutta sitten jos se ei  toimi, sitten on kyettävä torjumaan sotilaallisen  voiman käyttö Suomea vastaan. Tässä on erittäin tärkeä se, että se ennaltaehkäisykyky se voi perustua vain todelliseen puolustuskykyyn. Ei siinä bluffaamalla pärjätä kansainvälisessä yhteisössä jos näin vapaasti voi sanoa.

 

 

Jos Suomi olisi tässä tilanteessa Naton jäsen, miten tilanne eroaisi nykyisestä?

Tämä menee aika spekulatiiviseksi sotilaalliselta kannalta, koska jos Suomi olisi Naton jäsen, niin me emme voi tällä tavalla ennakkoon sitä kovinkaan pitävästi arvioida, mikä se sotilaallinen osuus tässä olisi. Se olisi sitten kysymys, joka pitäisi jäsenyysneuvotteluissa ratkaista. Mutta totta kai Natolla olisi ennen kaikkea turvallisuuspoliittinen merkitys, tällaisen tilanteen kärjistyessä, niin ehkä niin kuin etusijalla jos niin voi sanoa.

 

 

Miten tähän Ukrainan kriisiin löytyy ratkaisu?

Toivottavasti se löytyisi poliittista tietä ja toivottavasti ne pidäkkeet, joita tänä päivänä voisi olettaa olevan talouden alalla olisivat niinkin vahvoja, että ne olisivat omiaan hillitsemään tämän tilanteen edelleen mahdollista kärjistymistä ja sitten taas auttamaan siihen että tässä päästäisiin ikään kuin liennytyslinjalle.