Blogi

YLE:n ja HeSa:n PLV uutisissa väärää tietoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Olisi kohtuullista, että perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos ja toimittajat keskeisissä medioissa ottaisivat merkittävistä asioista selvää, ennen uutisointia.

 

Tämän päivän eduskunnan perustuslakivaliokunnan tiedotteen mukaan:

”Perustuslakivaliokunta on tänään yksimielisesti päättänyt pyytää valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin esitutkinnan toimittamiseksi ulkoministeri Haavistoa koskevassa ministerivastuuasiassa. Esitutkintakynnyksen katsotaan ylittyneen yhden asiakohdan osalta.”

 

Tänään klo 14.42 Helsingin Sanomat julkaisi valiokuntaneuvos Matti Marttusen haastattelun otsikolla ”Kuinka poikkeuksellinen Haaviston tapaus on?” Lehti lisäsi siihen oman johdannon: ”Perustuslakivaliokuntaan on aika ajoin valitettu ministereiden toimista, mutta ani harvoin valitukset ovat edenneet tutkintaan.

Jatko kuuluu seuraavasti: ”Perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos Matti Marttusen mukaan edellisen kerran perustuslakivaliokunta lähetti ministeriä koskevan valituksen tutkintaan vuonna 2010. Se koski pääministerinä tuolloin toiminutta Matti Vanhasta (kesk).

Tuolloin oikeuskansleri Jaakko Jonkka pyysi perustuslakivaliokuntaa tutkimaan, onko Vanhanen esteellinen osallistumaan valtioneuvoston yleisistuntoihin, joissa päätettiin Raha-automaattiyhdistyksen avustusten myöntämisestä Nuorisosäätiölle.

Tutkinta meni poliisille, ja lopulta perustuslakivaliokunta katsoi, ettei asiassa tarvinnut edetä.”

Helsingin Sanomien kuvatekstin mukaan: "Pekka Haaviston (vas.) asiassa perustuslakivaliokunta päätti keskiviikkona pyytää esitutkintaa. Edellisen kerran valiokunta lähetti ministeriä koskevan asian tutkintaan vuonna 2010, kohteena oli tuolloinen pääministeri Matti Vanhanen..."

 

Tänään YLE:n 20.30 uutisissa toimittaja kysyi toiselta:

”Kerro vielä kuinka harvinainen tämä Haavisto esitutkinta on.”

Toimittaja vastasi:

”No se on joka tapauksessa kova toimi, koska joka tapauksessa ulkoministeriä tutkii poliisi, ja se on valtakunnansyyttäjällä. Ja se on myös harvinainen. Edellinen tällainen tapaus on ollut Matti Vanhasen aikana, jolloin poliisi tutki Nuorisosäätiö –asiaa ja vaalirahoitusta, ja sitten vähän vastaava on ollut Kataisen aikana tuli Himas –tutkinta, mutta näistä molemmista tuli puhtaat paperit silloin.”

 

Helsingin Sanomien uutisoima Marttusen vastaus ja Ylen toimittajan vastaus eivät pidä paikkaansa Matti Vanhasen osalta.

 

Vuonna 2010 perustuslakivalvonnan päätös (PLV 10/2010 vp) oli seuraava: ”Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta… esittää perustuslain 114 §:ssä tarkoitettuna kannanottonaan, että entinen pääministeri Matti Vanhanen ei ole kysymyksessä olevassa asiassa menetellyt virkatoimissaan perustuslain 116 §:ssä tarkoitetulla tavalla lainvastaisesti.”