Blogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä puheeenvuoro tasa-arvokeskusteluun (blogi viime vuoden syyskuulta).

 

http://www.ristovolanen.fi/118302917/3044722/posting/

 

Osaltani pohdin jo aikaisemminkin, miten lyseon perustana olivat sivistyshumanismin perinteet ja nyt ovat positivistis-naturalistisen ja post-marxilaisen hegemonian ajan pedagogkiset ajattelutavat, joille on ideologisesti mahdotonta tunnistaa inhimillisen elämän rikkautta puhumattakaan tyttöjen ja poikien erilaisuutta. Tämän linjan etenevänä äärimmäisyytenä on sitten arjen "antropomorfismi", joka ei tee yleensäkään eroa koneen, ihmisen, eläimen, sukupuolten tai muunkaan välillä.

 

 

Sitten Napoleonin sotien Suomi kohtaa nyt viidettä kertaa lännen ja idän konfliktin, ja siinä on sekä tuttua että uutta. Tuttua on se, että Suomessa ja Ruotsissa kilpailevat jatkuvasti alueelliseen tasapainoon pyrkivä Bernadotten ja C.E Mannerheimin rauhanpuolue sekä Pultavan taistelua seuranut revanssipuolue.

 

 

Uutta on se, että atlanttinen suurvalta usuttaa täällä ensimmäistä kertaa Leo Trotskin ja Napoleon III:n tavoin pieniä ystäviään omaa vastustajaansa vastaan. Trotskin-Napoleonin politiikan ajatuksena oli saavuttaa usuttamalla geopoliittista etua. Jos se ei onnistuisi toisen puolen vastaiskun vuoksi, ystävä jää yksin ja tuloksena on ainakin propagandavoitto. Niin on viime vuosina käynyt Ukrainassa ja Syyriassa, ja seuraavaksi nähdään, miten jatketaan Itämerellä.

 

 

Napoleonin sotien jälkeen ajan suurvallat hyväksyivät vuonna 1815 Wienin kongressissa Venäjän, Ruotsin ja Englannin tekemät sopimukset Euroopan pohjoseksi järjestykseksi. Se tarjosi suojaa Pietarille ja Ruotsille sekä Suomelle mahdollisuuden kansalliseen nousuun.

 

 

Keskinäisesti hyväksyttyä Euroopan pohjoista järjestystä koeteltiin Krimin sodan ja Puolan toisen kapinan aikana. Ruotsalais-suomalainen revanssipuolue innostui, mutta Snellmanin johdolla suomalaiset näkivät Napoleon III:n usutuspolitiikan läpi ja Suomi sai mahdollisuuden kansallisen nousun uuteen ja ratkaisevaan vaiheeseen.

 

 

Ensimmäisessä maailmansodassa Saksa yritti usuttaa Ruotsia mukaan tarjoamalla jälleen tuloa pohjoiseksi suurvallaksi. Vahingosta viisastuneessa Ruotsissa rauhanpuolue piti kuitenkin pintansa. Kun Venäjä ja Saksa sortuivat ja demokraattinen länsi voitti, Suomi sai mahdollisuuden itsenäisyyteen tasavaltana. Omassa hätätilassaan Venäjän bolsevikit usuttivat suomalaiset toverit vallankumoukseen tietäen näiden jäävän ansaan, kun itse sopisivat Saksan kanssa. Silloinen atlanttinen suurvalta Englanti taas ei maailmansodan jälkiselvittelyssä usuttanut vaan hillitsi Mannerheima hyökkäämästä Pietariin, vaikka ei sitten malttanut olla käyttämättä Suomen aluetta iskussa Cronstadtiin.

 

 

Suomen itsenäistymisen jälkeen ongelmana oli taas Suomen turvallisuus ja Pietarin turvallisuus. Sitä yritettiin uudelleen ratkaista nojaamalla Saksaan, mutta se myi pienen ystävän Trotskin ja Napoleonin tavoin sopivaan kauppahintaan. Kun sitten kauppias itse aloitti Venäjän lopullisen ratkaisun, Suomen vaihtoehdot olivat vähissä.

 

 

Suomen torjuntavoitto sovittiin Teheranissa joulukuussa 1943, ja on ikuinen mysteeri, miksi Stalin tuli vastanneeksi Rooseveltille ja Churchillille, että hänelle riittää Pietari suuren raja. Sen pohjalta, koettuaan kolme sotaa, Mannerheim ja Paasikivi ratkaisivat Suomen ja Pietarin turvallisuuden ongelman niin, ettei Suomen aluetta anneta vieraiden valtioiden käyttöön toisiaan vastaan. Sitä historallisen realismin linjaa seurasivat Urho Kekkosen jälkeen myös Mauno Koivisto ja Martti Ahtisaari torjuessaan mahdollisuuden tulla Naton jäseneksi ja antaa näin alueensa Venäjän sodan ajan vihollisten käyttöön.

 

 

Presidentti Tarja Halosen ja pääministeri Matti Vanhasen kaudella seurattiin edelleen pohjoisessa Euroopassa keskinäiseen hyväksyntään perustuvaa aktiivista vakauspolitiikkaa, presidentti Clintonin ja presidentti Jeltsinin maaliskuun 1997 Helsingin sopimuksen pohjalta. Se menestyi hyvin, mutta samaan aikaan alkoi laajemmin uusi vaihe. Lännen geopoliittinen eteneminen jatkui, ja Münchenissä 2007 Presidentti Putin ilmoitti, että alamme puskea vastaan.

 

 

Viime vuosien keskustelussa erikoisimpia argumentteja on ollut paheksunta, että Venäjä pyrkii olemaan suurvalta, ja se on arvaamaton toiminnassaan. Venäjä on ollut erilaisin vaihteluin suurvalta 300 vuotta, ja mikään ei ole helpompaa ennakoida kuin Venäjän samanlainen käyttäytyminen kuin muilla suurvalloilla. Jos joku toinen yrittää suoraan tai naamioinnein edetä sotilaallisesti sen vahvuusalueella, se iskee vastaan. Se on nähty Georgiassa, Ukrainassa ja Syyriassa. Se on ollut kaikkien suurvaltojen toimintatapa viimeiset 3000 vuotta, ja kaikkein varmimmin Yhdysvallat seuraisi sitä, jos Venäjä etenisi sotilaallisesti Kuubaan tai Suomea ja Pietaria vastaavasti New Yorkin portille Long Islannille.

 

 

Kylmän sodan jälkeen pohjoiseen Eurooppaan rakennettiin tietoisesti keskinäiseen hyväksyntään perustuva ja kaikille osapuolille historian paras voimatasapaino, jossa kukaan ei voi hankkia itselleen etua kärsimättä itse. Venäjä on alueella läsnä maantieteensä vuoksi ja Yhdysvaltojen vastuunotto Baltian maista on Itämeren alueen taspainon ratkaiseva osa. Jos se etenee tai perääntyy, seurauksena on kielteinen vastavaikutus.

 

 

Kuten presidentti Obaman neuvonantaja Charles E. Cupchan hiljakkoin sanoi, pohjoinen Eurooppa on maaplallokartalta katsoen Yhdysvaltojen strateginen ydinalue. Kysymys on kuitenkin siitä, että tämä on myös Venäjän ja Euroopan strateginen ydinalue. Ja jatkaako Yhdysvallat täällä kylmän sodan jälkeisen saavutetun status quo tasapainon pohjalta vai pyriikö se täällä ylivaltaan, mikä ei onnistu niin kauan kuin Venäjä on olemassa.

 

 

Monista ja vaihtelevista syistä Yhdysvallat on vuoden 1997 Clinton-Jeltsin sopimuksen jälkeenkin ollut aktiivinen pohjoisessa Euroopassa myös Suomen ja Ruotsin osalta. Sen takana on myös ollut sotilasorganisaatioiden operatiivisia tasoja, jotka virkansa puolesta suunnittelevat toimintaa kriisitilanteisiin. Viime aikoina on kuitenkin voinut tunnistaa, että ensimmäistä kertaa historian aikana atlanttinen valta Yhdysvallat poliittiselta tasolta usuttaa pieniä ystäviään Suomea ja Ruotsia antamaan alueensa sen käyttöön liitoutumalla sotilaallisesti ja ryhtymään alueellisessa sotilaallisessa kriisissä rinnallaan Venäjän viholliseksi.

 

 

On sinänsä ymmärrettävää, että tällaisessa tilanteessa Suomessa ja Ruotsissa vanhat revassiperinteet ovat elpyneet joissakin nuoremmissa ryhmissä, joilla ei ole perheenjäsentensä kautta yhteyttä sotaan. Sen sijaan ei ole ymmärrettävää, ettei Suomi ole nykyistä enempää hahmottanut ja viestinyt nykyisen kehityksen vaatimaa aktiivista vakauspolitiikkaa  konkreettiseksi ulkopoliittiseksi toiminnaksi ulkomailla ja kotimaassa. Olemme puhuneet mukavia ja ajelehtineet reaalisesti ulkoa tulevan konfliktipolitiikan paineessa. Olemme menossa kohti tilannetta, jossa seuraavaa sukupolvi saisi luopua maansa luontaisesta taloudellisesta ympäristöstä ja hiipuvan talouden oloissa aseistaa itsensä kipeäksi amerikkalaisille asevalmistajille.

 

 

On varmaa, että sekä Washingtonin että Moskovan esikunnissa on valmiina skenaariot Itämeren sotilaallisen eskalaation seuraaviin portaisiin ja suurvaltojen loppupeliin, joka ei alueen historiassa ole koskaan ollut sen kansoille hyvä. Trotski perusteli omaa suomalaisia tovereita vallankumoukseen usuttavaa uhkapeliään Leninin sanoin, että riski on suuri, mutta saalis on suurempi.

 

 

Jos Yhdysvaltojen politiikan tavoite pohjoisessa Euroopassa on päästä tasapainosta ylivoimaan, se merkitsisi Washingtonin tavoitteena olevan poliittis-sotilaallisen tukikohdan muodostamista Euraasian länsipäähän, mistä voisi kontrolloida laajempaakin aluetta sekä Euroopan ja Venäjän suhdetta. Sitä vahvistaisi edelleen maantieteellinen kytkeytyminen Puolaan ja Venäjän saartorenkaaksi siitä etelään. Joka tapauksessa tällainen suunnitelma ei loppujen lopuksi etenisi sen helpommin kuin vastaava suunnitelma Ukrainassa tai Syyriassa.

 

 

Paljon riippuu siitä, mikä on Yhdysvaltojen seuraavan hallinnon tavoite pohjoisessa Euroopassa, ja kuinka pitkällä aikavälillä Saksa hahmottaa omat etunsa Itämerellä. Riittääkö sille perinteisempi sotilaallinen eteneminen Baltiassa, vai haluaako se Itämerelle ja pohjoiselle maapallolle globaaliin ympäristöön asemoituvan Euroopan, Yhdysvaltojen ja Venäjän keskinäisesti hyväksytyn vakauden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugalin entinen pääministeri ja YK:n pakolaisjärjestön, UNHCR:n nykyinen pääsihteeri António Manuel de Oliveira Guterres on tulossa YK:n pääsihteeriksi.

 

Onnittelen Guterresia, ja siihen on omakohtaisiakin syitä. Se tuo myös mieleen maan nimeltä Portugali.

 

Guterres on nykyisessä tehtävässään vakuuttanut YK:n jäsenvaltiot asiantuntemuksestaan, osaamisestaan ja asenteestaan ihmiskunnan nykyisiin ongelmiin ja haasteisiin. Mutta luulen myös, että hänen persoonansa on tehnyt moniin muihin saman inhimillisesti koskettavan vaikutuksen kuin minuun. Keskustellessa tuntui kuin hän olisi aidosti ottanut hienoimpiin yksityskohtiin asti huolekseen sekä asiasi että sinut.

 

Ensimmäisen kerran tapasin Guterresin Euroopan tuottajien ja osuuskuntien järjestön COPA-COGECA:n  pääsihteerinä vuonna 1998 maatalousnäyttelyssä lähellä Portoa. Pääministeri kiersi näyttelyä runsaat neljä tuntia ja kätteli sekä haastatteli osasto osastolta mahdollisimman monia. Yhtenä tuottajajärjestön vieraista kiersin perässä ja satunnaisten kohteliaisuuksien jälkeen aloimme myös jutella.

 

Sitten helikopteri kaarsi näyttelykentälle, pääministeri kätteli isännät ja nousi koneeseen. Koneen ovella hän kääntyi ja huusi: herra Volanen haluatteko lennon Lissaboniin. Se oli tietenkin tarjous, josta ei voinut kieltäytyä. Koneen melun vuoksi keskustelu käytiin lujasti huutamalla, ja pääkaupungin yläpuolella tehtiin muutamia kierroksia. Guterres esitteli erityisesti maailmannäyttelyn aluetta.

 

Erotessamme Guterres pyysi käymään, kun vierailen Lissabonissa. Sen teinkin noin kerran vuodessa. Isäntä halusi kuulla aina kaiken mahdollisen Brysselistä ja Euroopan maataloudesta sekä kertoa Euroopan ja maailman politiikasta – jokaisessa teemassa myös persoonallisia arvioita persoonista.

 

Mieleen jäi vuonna 2000 illallinen, jonka Euroopan puheenjohtajamaan pääministeri tarjosi COPA-COGECA:n puheenjohtajistolle ja pääsihteerille. Kuulimme illan Portugalin historiasta, paavi Johannes Paavali II:n käynnistä Fátiman luona, jälleen tarkkaa ja syvää analyysiä hänen tapaamistaan valtioiden päämiehistä sekä EU:n ja maailman politiikasta.

 

Samaan portugalilaiseen kulttuuriin ja ilmapiiriin liittyi myös illallisen jälkeinen aamu, joka tulkoon samaa portugalilaiseen tunnelmaan.

 

Lissabonin vierailua seurasi parin päivän tutustuminen Portugalin maatalouteen ja osuustoimintaan. Samana iltana ajettiin vajaa runsaat 50 kilometriä majoituspaikkaan, joka oli suuresta vanhasta luostarista modernisoitu hotelli. Huone oli ehkä kolmesta munkin kammiosta yhdistetty ja nyt parasta tasoa. Kun tuli ajatelleeksi, että tässä on satoja vuosia asunut kymmeniä munkkeja, se ei heti lähtenyt mielestä.

 

Aamulla heräsin liian aikaisin ja ajattelin käydä kävelyllä. Aurinko oli noussut, ja aivan kirkkaalla ilmalla näki heti, että luostari oli yksin laajassa vihreyttä tulvivassa laaksossa. Noin kilometrin päässä kukkulalla näytti olevan vanhan linnan rauniot, ja päätin kiivetä sinne. Perillä huomasin olevani mäellä nykyisen Kajaanin linnan raunion tapaisessa paikassa, ja hetken etsittyäni löysin portaat vallien harjalle. Näin laakson, jonka keskellä luostari kirkkoineen kohosi.

 

Laakson niityt ja pellot päilyivät etelän kirkkaan sinisen taivaan alla kirkkaimpien vihreiden sävyissä. Joillakin alueilla oli jäljellä aamun kastetta niin, että aurinko taittui niissä kimaltelemaan. Mykistymisen jälkeen ensimmäinen ajatus oli, olenko koskaan missään nähnyt näin lumoavaa maisemaa. Mieleen pulpahti pienenä poikana nousu isän ja Matti veljen kanssa Päijänteen rannalla Rappukalliolle, mistä näimme Ristinselän. Mutta sitten jotenkin sulin maisemaan.

 

Alkoi kuulua vienoa kellon kilinää, joka vähitellen voimistui. Sitten muurin kulman takaa tuli esiin valkoinen lammas, toinen ja lopulta parikymmentä. Ja hetken kuluttua tuli paimen, kuin pyhäkoulun kiiltokuvassa. Keski-iässä, ahavoitunut, puoliparta, kädessä pitkä sauva, päästä käyrä, lopusta pienessä koukussa.

 

Tuntui kuin paikan lisäksi olisi sulanut myös aikaan. Lopulta sain puhtaan olemisen lisäksi ensimmäisen ajatuksen. Olen sittenkin Guterresin Portugalissa ja vuosi on 2000.

 

 

Olin hiljakkoin Prahassa Euroopan turvallisuutta käsittelevässä konferenssissa, ja alusustin yhdessä sen paneelista aluellisesta de-eskalaatiosta sekä alueellisista turvallisuusvyöhykkeistä (regional security domain). 

 

TÄSTÄ: A model for regional de-escalation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martti Ahtisaari: "Suomen olisi pitänyt liittyä Natoon jo kuan sitten."

 

Kommentoin eilen Tapani Ruokaselle, heidän kirjansa meinaavan presidentti Ahtisaaren lausunnon perusteella, että ei kahta ilman kolmatta. Eli yritys on nyt Suomessa monilla kova saada Ukrainan ja Syyrian tapainen kriisi myös Itämerelle. Ahtisaari itse avustajanaan Alpo Rusi torjui Suomen Nato jäsenyyden kun sitä tarjottiin vuonna 1997.

 

Sisäpolitiikka on sitten toinen asia.

 

Ahtisaari ja NATO: TÄSTÄ