Arvokeskustelua Suomesta ja Euroopasta

Suomen sivistysidea voi auttaa muitakin

Suomen synty ja kuohuva Eurooppa kertoo Suomen vuosien 1789-1919 historian osana Eurooppaa. Viime aikoina on ollut taipumusta kuvata tuota ja myöhempää aikaa niin, että on valittava joko Suomi tai Eurooppa, mikä on johtanut ujosteluun ja unohtamiseen maamme vaiheista. Suomi on aina ollut ja sen valtiollisen synnyn perusidea on olla yleisinhimillisen ja eurooppalaisen erityinen ja muiden tavoin arvokas kansallinen muoto. Sivistyshankkeena sen kokemukset voivat tarjota apua myös nykyiseen Euroopan ja valistuksen ahdinkoon.

 

 

 

 

 

Seuraavassa muuta Eurooppaan ja Suomeen liittyvää pohdintaa.

 

 

Eurooppa ennen Suomen syntyä. Rooman perilliset: Euroopan, Venäjän, Yhdysvaltojen ja Islamin universalismien historiaa uuden ajan konfliktien taustana.

 

Suomen synnyn ja nousun filosofiasta

 

 

Suomen idea ja Euroopan

 

 

Snellman voi auttaa kipuilevaa ihmiskuntaa

 

 

Ihmisyyden kehitys ja taantuminen poliittisessa teoriassa

 

 

Selviääkö Eurooppa? Kohti Euroopan kolmatta tietä.

 

 

Ihmisyyden paluu, kohti modernin reformaatiota. Esipuhe ja toimitustyö Seppo Niemelä.

 

 

G.H. von Wright matkaoppaana.pdf

 

 

HUMANISM AND ANTHROPOMORPHISM, Sir Anthony Kenny’s G. H. von Wright Memorial Lecture, a critical comment.

 

 

Modernin psyyken nousu ja hajoamisvaara.

 

 

Joseph Ratzingerin paluu hellenismiin. 

 

 

Peter Sloterdijkin vihateoria selityksenä Suomen uuslapualaisuudelle.

 

 

Miten TV vaikuttaa elämäntapaan?

 

 

Johdatus Snellmanin valtio-oppiin. (1982)

 

 

Kissinger ja Wienin kongressi, taustaa Wienin kongressin tulosten analyysille "Suomen synty ja kuohuva Eurooppa" teoksessa Henry Kissingerin historiallisen realismin pohjalta.

 

 

Suomen geopoliittinen asema 2016, vakaa rauha vai kriisikehitys Itämerellä?

 

 

Henry Kissinger’s World Order, from Ukraine towards Westphalia II.

 

 

J.V. Snellmanin valtio-opin idealismi ja realismi. (1983)

 

 

Lausunto eduskunnan suurelle valiokunnalle EU:n ja Yhdysvaltojen geopoliittesta ympäristöstä.