Kamppailu suurten ikäluokkien sielusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viime päivinä on muistettu Neuvostoliiton tekemää Tsekkoslovakian miehitystä 50 vuotta sitten. Tuon ajan nuorille suomalaisille se oli yksi askel vuoden 1968 mullistuksissa. Oli koettu Prahan kevät ja lopulta presidentti de Gaullen eroon johtaneet Pariisin opiskelijamellakat. Saksassa ja Yhdysvalloissa opiskelijalevottomuudet olivat arkipäivää. Nyt sitten olivat neuvostopanssarit Prahan keskustassa.

 

 

Noina päiviä alkoivat myös Suomen nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen aktiivit jakautua kahteen suuntaan.

 

 

Sattumoisin 21. elokuuta 1968 aamulla Keskustan Opiskelijaliiton pääsihteeri Olli Saarela ja minä lensimme aamukoneella Helsingistä Jyväskylään. Olimme kuulleet aamu-uutisista ensimmäiset tiedot, ja perille saavuttuamme menimme kotiini Tellervonkadulle kuuntelemaan lisää.

 

 

Pohdimme, mitä tehdä.

 

 

Päädyimme siihen, että nyt pitäisi kaikkien puolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen tuomita miehitys yhdessä. Ne kutsuttiinkin seuraavaksi päiväksi kokoukseen, joka pidettiin Ylioppilaslehden toimituksessa. Kaikkien edustajat tulivat paikalle, ja kohtuullisella työllä yhteinen teksti saatiin valmiiksi.

 

 

Mutta sitten tuli paikalle vanhempi SKDL:n opiskelijajärjestön SOL:n edustaja, ja hän ilmoitti, ettei hänen järjestönsä hyväksy tekstiä. Siitä seurasi, että myös puolueen nuorisojärjestö SDNL jättäytyi pois. Hetken harkittuaan SDP:n opiskelijajärjestö SONK ilmoitti jäävänsä pois, mutta puolueen nuorisojärjestö SNK pysyvänsä mukana.

 

 

Näin tultiin siihen, että jäljelle jääneet kokoomuksesta keskustaan ja sosialidemokraattien nuorisojärjestöön sopivat antavansa kukin oman julkilausumansa.

 

 

Tuolloinen jako ennakoi tulevia vuosia. SOL oli tai alkoi olla vähemmistökommunistien eli taistolaisten eli uusstalinistien käsissä, ja vaikka SDNL:ssä oli demokratiaa kannattava enemmistö, sisäinen paine oli ilmeisesti liian kova. SONK:n linjaus sen sijaan ennakoi ja toteutti monien mutta ei kaikkien osalta silloin hyvässä nousussa olleen opiskelijavasemmiston suuntautumisen “yleisdemokraattiseen” rintamaan opiskelijapolitiikassa, kulttuurielämässä ja journalismissa. Sen pitkät varjot näkyvät jatkuvasti. Samasta asiasta käytiin puolen vuosikymmentä kamppailua myös Keskustan opiskelija- ja nuorisojärjestöissä meidän alkiolaisten tasavaltalaisten ja k-linja-yleisdemokraattien välillä. Mutta sen kisan alkiolaiset voittivat aloittaakseen kaikkien yllätykseksi auringon laskuun tuomitun puolueen uuden nousun.

 

 

Seuraavana syksynä tätä kehitystä sitten radikalisoi Suomen oloissa ainutlaatuinen viestintätapahtuma Vanhan valtaus.

 

 

 

 

 

Juuri näihin aikoihin 50 vuotta alkoi suuri aatteellinen kamppailu alkiolais-kekkoslaisen keskustan ja erilaisten vasemmistolaisten suuntausten välillä. Toukokuussa 1968 pidin Jyväskylän ideologiafoorumissa esityksen aiheena ”Keskustan kehitys”.

 

Alkaneeessa keskustelussa yksi ensimmäisiä alkiolaisen haastajan puheenvuoroja oli seuraava toukokuussa 1968 Katsauksessa esitetty analyysi silloisesta aatteellisesta tilanteesta, otsikolla "New left is old wing" - otsikon taustana se, että opiskelijavasemmistossa puhuttiin juuri tuolloin "uusvasemmistolaisuudesta". Tuossa vaiheessa opiskelijavasemmiston valtavirtana oli vielä mm. Pekka Kuusen, Jussi Linnamon tai Mauno Koiviston "positivistis-teknokraattinen" yhteiskuntaihanne ja varsinainen marxilainen tai Rauno Setälän sanoin uusstalinistinen nousu oli vasta alkamassa. Ajan kuvaan kuului myös se, ettei tuolloisesta oikeistosta kuultu aatteellisia puheenvuoroja.

 

Puheenvuoron argumentoinnin ajankohtaisena taustana oli von Wrightin, Peter Winchin ja William Drayn analyyttisen hermeneutiikan lisäksi juuri ilmestynyt Jürgen Habermasin ”Technik und Wissenschaft als Ideologie” (Tekniikka ja tiede ideologiana).

 

TÄSSÄ: "New left is old wing" 

 

(Kuvassa Jürgen Habermas 1960 -luvun lopulla. Samaa kuvaa käytettiin Keskustan vaalirenkaan mainoksessa syksyn 1969 HYY:n vaaleissa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimeistään vuosien 1917-1918 muistaminen tai sen puutteet ovat kertoneet, miten syvät jäljet 1970 -luvun opiskelijamarxilaisuus jätti suomalaiseen kulttuuriin ja mediaan. Siksi on ollut suomalaisen itseymmärryksen vuoksi paikallaan avata 100 vuoden takaisen itsenäistymisen ja vallankumouksen reaalista kokonaiskuvaa. Sama on paikallaan myös vallankumouksen henkisestä renessanssista, joka alkoi 1968. Seuraan tuon vuoden tapahtumien kulkua, tosin verkkaisemmin kuin kuluneen vuoden aikana itsenäistymisen vaiheita.

 

 

Ajan merkit olivat näkyvissä keväällä 1968. Radikaalit opiskelijaliikkeet olivat nousussa Yhdysvalloissa ja Saksassa. Prahan kevät lupasi muutoksia myös sosialistisessa Itä-Euroopassa. Vietnamin sota mobilisoi protestiliikkeitä kaikkialla. Suomessa oli alkanut nuoren vasemmiston vasemmistolaistuminen, mikä näkyi opiskelijamaailmassa ensimmäiseksi Jyväskylässä. Sinne järjestettiin toukokuussa "Ideologiafoorumi", jonka ilmeisenä tarkoituksena oli kansainvälisen kehityksen läpilyönti Suomessa.

 

 

Jyväskylässä opiskellut Olli Saarela oli tullut Keskustan Opiskelijaliiton pääsihteeriksi. Olin liittynyt Keskustaan ja syksyllä 1967 filosofian opiskelijana alkanut tutkia Santeri Alkion paikaa suomalaisessa ja euroopplaisessa aatehistoriassa. Saarela pyysi minua pitämään Jyväskylän foorumissa keskustan puheenvuoron. Sen taustana olivat Santeri Alkion aatteelliset työt sekä silloisen opettajani Reijo Wileniuksen avaama näköala mm. Ludvig Wittgensteinin ja G.H. von Wrightin sosiaalifilosofian uuteen humanistiseen aaltoon.

 

 

Tästä puheenvuorosta tuli sitten kaikkine puutteineenkin avaus keskustan uuden polven aatteelliseen keskusteluun - Santeri Alkion uuteen löytämiseen ja Vihreään aaltoon. Se oli myös avaus sekä aikaisemman teknokraattisen sosialidemokratian kritiikkiin sekä vastavoima nopeasti nousseelle opiskelijamarxilaisuudelle, jota alettiin kutsua myös SKP:n vähemmistöjohtaja Taisto Sinisalon mukaan taistolaisuudeksi ja myös stalinismiksi.

 

 

Saksalainen Rudi Dutschke oli kutsuttu Jyväskylään pääpuhujaksi, mutta häntä ammmuttiin11. huhtikuuta, ja matka Jyväskylään jäi tekemättä. Kokonaisuutena eri vasemmistosuuntausten ideologinen panos Jyväskylässä oli yllättävän vaatimaton. Tavallaan saimme tarpeellista etumatkaa, ennen kuin opiskelijamarxilaiset suurten voimien tukemana pääsivät vyörymään yliopistoihin.

 

 

Tässä puheessa toin ensimmäistä kertaa esiin "Vihreän aallon". Saman vuoden kesäkuussa NKL:n liittokokous julisti 1970 -luvun Vihreän aallon vuosikymmeneksi.

 

 

Ensimmäinen dokumentti on siis puheenvuoro Ideologiafoorumissa toukokuun alussa 1918. Opetusministeri Johannes Virolainenkin kävi esittämässä tervehdyksen salintäyteiselle yleisölle. En tuolloin ollut kertaakaan keskustellut hänen kanssaan. Ilmeisesti Olli Saarela oli antanut puheeni hänelle. Istuin Jyväskylän yliopiston juhlasalin toisella penkkirivillä. Eturiviin tullessaan Virolainen tunnisti, tervehti ja sanoi "mie luin siun puheesi, puhu vaan rohkeasti". 


TÄSSÄ

Jyväskylän ideologiafoorumi toukokuussa 1968

Keskustan kehitys